Gmina Przecław z kolejnym dofinansowaniem na kwotę 995 138,34 zł

Gmina Przecław otrzymała kolejne dofinansowanie w tym roku, tym razem na remonty i przebudowy dróg.

Blisko 6 mld w skali całego kraju zasili budżet inwestycji drogowych realizowanych głównie przez gminy i powiaty. 30 sierpnia 2019 roku Prezes Rady Ministrów zatwierdził Listę zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego.

Informację o rozstrzygnięciu podała dzisiaj tj. 04.09.2019r. wojewoda podkarpacki p. Ewa Leniart. Na liście tej znalazły się dwa zadania Gminy Przecław:

-„Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych 0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 do 0+892,00 w miejscowości Tuszyma” o wartości zadania 252 458,15 zł;

-„Przebudowa drogi gminnej nr 103516R w miejscowości Tuszyma w km 0+016,50 do 0+072,10 oraz 0+223,10 do 0+889,60 wraz z przebudową skrzyżowania na drodze 103515R ” o wartości zadania 991 464,77 zł.

Wartość dofinansowania to 80% kosztów zadania. Łącznie kwota dofinansowania to: 995 138,34 zł

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Potrącił rowerzystę i uciekł, 2 miesiące spędzi w areszcie

Monika Skowrońska Ziomek wystartuje z listy PSL do Sejmu