Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Kryzys na Ukrainie – UNHCR Poland Fact Sheet (01 sierpnia 2023) – Polska

Kryzys na Ukrainie – UNHCR Poland Fact Sheet (01 sierpnia 2023) – Polska

Spinki do mankietów

970 959 uchodźców z Ukrainy miało aktywny numer PESEL na dzień 01 sierpnia 2023 r. Skumulowana liczba wniosków o PESEL od marca 2022 r. wyniosła blisko 1,7 mln.

UNHCR koordynuje działania 83 organizacji w Polsce w ramach Regionalnego Programu Pomocy Uchodźcom.
Ponad połowa z nich to polskie organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

UNHCR wspiera rządowe działania poprzez wielosektorową reakcję skoncentrowaną na zapewnieniu dostępu do azylu i ochrony, pomocy najbardziej narażonym uchodźcom oraz ułatwianiu włączenia społeczno-ekonomicznego.

Kluczowe statystyki

▪ 45 452 uchodźców otrzymało wsparcie w zakresie ochrony i informacje w 2023 r. (za pośrednictwem 4 niebieskich kropek UNHCRUNICEF, 7 centrów społecznościowych UNHCR i mobilnych działań informacyjnych).

▪ 18 972 uchodźców znajdujących się w trudnej sytuacji otrzymało ukierunkowaną pomoc pieniężną w 2023 r.

▪ W 2023 roku przeprowadzono 18 245 wywiadów monitorujących i profilujących bezpieczeństwo.

▪ W 2023 r. przekazano 149 367 artykułów pomocy krytycznej (CRI).

Przegląd

Od 2022 r., w wyniku wojny na Ukrainie, Polska przeszła od przyjmowania stosunkowo niewielu uchodźców do jednego z wiodących krajów goszczących na świecie.

Napływ uchodźców został ograniczony w 2023 r., ale oczekuje się, że będzie kontynuowany, ponieważ Ukraina pozostaje niestabilna z powodu powszechnych wysiedleń i zniszczeń. Część uchodźców przeniosła się do Europy i innych krajów, ale największa liczba uchodźców z Ukrainy pozostaje w Polsce. UNHCR zajmuje strategiczną pozycję, swoją obecność i reagowanie w celu zaspokojenia potrzeb humanitarnych oraz koordynację krajowych i międzynarodowych partnerów w ramach regionalnego programu reagowania na uchodźców, zgodnie z wysiłkami kierowanymi przez rząd.

READ  Polscy strażnicy graniczni znaleźli 3 Ukraińców z fałszywymi pieczątkami w paszportach.