Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Moderna otworzy międzynarodowe centrum usług biznesowych w Warszawie

Firma kończy sześć biznesów w Europie

Centrum serwisowe planuje zatrudnić około 160 pracowników, gdy będzie w pełni operacyjne

Moderna, Inc. (NASTAK: MRNA), firma biotechnologiczna będąca pionierem w leczeniu i szczepionkach w postaci messengerowego RNA (MRNA), ogłosiła dzisiaj plany utworzenia międzynarodowego centrum usług biznesowych w Warszawie. Centrum Moderna International Business Services (MIPS) uzupełnia działalność sześciu firm zajmujących się prawem biznesowym, które zostały już założone w całej Europie.

Centrum MIBS będzie służyć rozwijającej się międzynarodowej działalności Moderna, zapewniając kluczowe funkcje, w tym finanse, świadomość farmaceutyczną, zasoby ludzkie i usługi cyfrowe. Oczekuje się, że centrum będzie w pełni funkcjonalne zatrudniać około 160 pracowników. Moderna planuje rozpocząć działalność w trzecim kwartale br.

„Cieszymy się, że możemy zwiększać naszą obecność w Europie” – powiedział Stephen Boncel, dyrektor generalny Moderna. „Warszawa ma dostęp do wydajności, kosztów operacyjnych, klimatu biznesowego i jakości infrastruktury tego globalnego centrum usług biznesowych”.

Centrum MIBS zapewni nowe możliwości i możliwości, które pomogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na globalne operacje biznesowe Modernna. Ponadto będzie odgrywać kluczową rolę w dostarczaniu informacji biznesowych w zakresie ulepszania, upraszczania i standaryzacji procesów.

O firmie Moderna

W ciągu 10 lat od powstania Modernna ewoluowała od organizacji na poziomie badań naukowych do zaawansowanych projektów w dziedzinie informacyjnego RNA (MRNA), firmy z różnorodnym portfolio szczepionek i terapii w sześciu trybach, rozległej własności intelektualnej portfolio W obszarach obejmujących tworzenie MRNA i nanocząsteczek lipidów oraz zintegrowany zakład produkcyjny, który umożliwia kliniczną i komercyjną produkcję z niespotykaną szybkością. Moderna utrzymuje sojusze z wieloma krajowymi i zagranicznymi rządami oraz współpracownikami biznesowymi, dzięki czemu może prowadzić zarówno badania naziemne, jak i szybkie pomiary produkcji. Ostatnio możliwości Moderna zostały zintegrowane, aby umożliwić rozpoznanie jednej z najwcześniejszych i najskuteczniejszych szczepionek przeciwko zakażeniu COVID-19.

Platforma MRNA firmy Moderna zapewnia ciągłe postępy w zakresie podstawowych i użytecznych nauk o MRNA, technologii dystrybucji i produkcji, a także leczeniu chorób zakaźnych, raka układu odpornościowego, chorób rzadkich, chorób serca i chorób autoimmunologicznych, a także umożliwia opracowywanie szczepionek. Obecnie w tych obszarach leczenia trwają 24 projekty rozwojowe, a 14 projektów trafiło do kliniki. Od sześciu lat Moderna jest uznawana przez naukę za wybitnego szefa biofarmaceutycznego. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.modernatx.com.

READ  Polska rozszerza współpracę w zakresie SMR i dużych reaktorów: nowa energetyka jądrowa

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera oświadczenia dotyczące znaczenia Ustawy o reformie prywatnych papierów wartościowych z 1995 r., Która obejmuje: Zmieniona: Utworzenie Międzynarodowego Centrum Biznesu w Warszawie; Czas na założenie centrum biznesowego oraz ostateczną liczbę pracowników i czynności do wykonania; I utworzenie globalnych filii biznesowych. W niektórych przypadkach stwierdzenia perspektywiczne są „opcjonalne”, „mogą być”, „powinny”, „mogą”, „oczekiwać”, „strategie”, „plany”, „cele”, „oczekiwać”, „oceniać”, „przewidywać” , „możliwy” ciąg dalszy lub jakiekolwiek inne słownictwo tych terminów, negatywne lub porównywalne, chociaż nie wszystkie stwierdzenia perspektywiczne zawierają te terminy. Obejmuje również nieznane ryzyka, niepewności i inne czynniki, z których wiele jest poza kontrolą współczesności, a ich faktyczne wyniki różnią się istotnie, jak wyrażają lub wskazują te stwierdzenia perspektywiczne. Ryzyka te obejmują niepewności i inne czynniki: MR. Prawda jest taka, że ​​nigdy nie było produktu biznesowego wykorzystującego technologię .NA; Dostawca technologii szybkiego reagowania w aplikacji M oderna wciąż rozwijanej i wdrażanej; Obserwowany dotychczas profil bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności szczepionki moderna COVID-19 może się drastycznie zmienić po ciągłej analizie danych testowych lub po komercjalizacji; Pomimo ciągłej współpracy z FDA lub innymi agencjami regulacyjnymi, FDA lub inne agencje regulacyjne mogą nie zgadzać się z treścią naszych zgłoszeń, takimi jak strategie zatwierdzania przez firmę, projekty badań klinicznych, procedury i procedury lub wystarczająca ilość przedłożonych danych. ; Mogą wystąpić opóźnienia w dotrzymywaniu terminów produkcji lub dostaw lub przerwy w planach dystrybucji nowoczesnej szczepionki COVID-19; Czy jakiekolwiek wnioski o pozwolenie biologiczne i / lub wnioski o zezwolenie na stosowanie w sytuacjach nadzwyczajnych mogą zostać złożone i ostatecznie zatwierdzone przez organy regulacyjne; Niekorzystne skutki globalnych epidemii COVID-19, takie jak przegląd regulacyjny, badania produkcyjne i kliniczne, zakłócenia łańcucha dostaw, niekorzystny wpływ na systemy opieki zdrowotnej i zakłócenia w gospodarce światowej; Inne rodzaje ryzyka i niepewności opisane pod nagłówkiem „Czynniki ryzyka” w najnowszym raporcie rocznym Moderna na formularzu 10-K złożonym w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), a następnie w S.E.C. Na stronie internetowej SEC www.sec.gov. Moderna odmawia jakiegokolwiek zamiaru lub odpowiedzialności za aktualizację lub modyfikację jakichkolwiek perspektywicznych stwierdzeń zawartych w tej informacji prasowej, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, dotyczących nowych informacji, przyszłych zmian lub w inny sposób. Te perspektywiczne stwierdzenia opierają się na aktualnych oczekiwaniach Modernny i mówią tylko o jej aktualności.

READ  Speedway powraca na drugi co do wielkości stadion w kraju - StadiumDB.com

Zobacz oryginalną wersję na Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210519005526/en/

Łączność

Nowoczesna komunikacja

Głoska bezdźwięczna:
Colin Hussey
Dyrektor ds. Komunikacji korporacyjnej
617-335-1374
Colin.hassimaternox.com

Inwestorzy:
Lavina taluk
Starszy wiceprezes i dyrektor ds. Relacji inwestorskich
617-209-5834
[email protected]