Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Naukowcy dokonali przełomu w dziedzinie wysokich ciśnień

Zaprojektowano wakaty krzemowe w komórce kowadełka moissanitu, aby rozwiązać problem czułej detekcji magnetycznej in situ pod wysokim ciśnieniem

Zdjęcie: Schemat ideowy ogniwa kowadełka moissanitu i wykrywania próbek magnetycznych z defektami płytkich wakansów krzemu; B. zależność podziału pola zerowego defektów wakatu krzemu z ciśnieniem; C. magnetyczna detekcja przemian fazowych materiałów Nd2Fe14b; Dr.. Diagram fazowy Tc – P materiałów nadprzewodzących YBCO; H. Ilustracja wysokociśnieniowej detekcji magnetycznej in situ na podstawie defektów wolnych miejsc krzemu w węgliku krzemu.
Sceneria więcej

Źródło: HFIPS

Według badania opublikowanego w materiały naturyWspólny zespół badawczy z Hefei Institutes of Physical Sciences of the Chinese Academy of Sciences (CAS) i University of Science and Technology of China opracował platformę badawczą do badania nadprzewodzącej detekcji magnetycznej i magnetycznych przemian fazowych hydratów pod wysokim ciśnieniem.

Wysoce precyzyjny pomiar magnetyczny in situ pod wysokim ciśnieniem jest wyzwaniem. Ograniczyło to postęp badań nad efektem Meissnera nadprzewodnictwa i zachowaniem magnetycznej przemiany fazowej pod wysokim ciśnieniem. Zastosowanie technologii optycznie wykrywanego rezonansu magnetycznego (ODMR) w diamentowych centrach azotu (NV) pomogło w wykrywaniu in situ magnetycznych przemian fazowych wywołanych ciśnieniem. Jednak analiza i interpretacja zmierzonych widm ODMR nie jest wygodna, ponieważ centrum NV ma cztery kierunki osiowe, a podział pola zerowego zależy od temperatury.

W tym badaniu naukowcy po raz pierwszy realizują wysokociśnieniową kwantową detekcję magnetyczną in situ opartą na wakancie krzemu (Vzły) Wady węglika krzemu i rozwiązanie problemu wysokociśnieniowej detekcji magnetycznej.

Naukowcy wykorzystali implantację jonów do wygenerowania płytkiego V.zły Wady na powierzchni poddanego obróbce ogniwa kowadełka z węglika krzemu. Piątyzły Wady węglika krzemu mają tylko jeden kierunek osiowy. Ze względu na szczególną symetrię struktury elektronowej węglika krzemu podział pola zerowego jest niewrażliwy na temperaturę, dzięki czemu można uniknąć problemu zmian temperatury w wykrywaniu wysokiego ciśnienia.

Naukowcy odkryli, że widmo V.zły Defekty zmieniły kolor na niebieski, a wartość podziału pola zerowego zmieniała się nieznacznie wraz z ciśnieniem (0,31 MHz/GPa) — znacznie poniżej nachylenia centrów NV diamentu (14,6 MHz/GPa). Jest to przydatne do pomiaru i analizy widm ODMR pod wysokim ciśnieniem.

READ  Southest Qld niedługo zostanie zamknięte z powodu wirusów | Dolina Murray Standard

Korzystanie z technologii ODMR na V.zły Naukowcy zaobserwowali indukowaną ciśnieniem magnetyczną przemianę fazową Nd2Żelazo14magnes B przy około siedmiu gigapaskalach, a wykres fazowy zmierzył krytyczną temperaturę i ciśnienie YBa2miedź3A6.6 nadprzewodnik.

Według naukowców technika ta cieszy się dużym zainteresowaniem w dziedzinie nadprzewodnictwa wysokociśnieniowego i materiałów magnetycznych.

Demonstrując wykorzystanie defektów spinowych w temperaturze pokojowej w węgliku krzemu jako czujnikach wysokiego ciśnienia in situ, praca ta otwiera drzwi do nowych badań materiałów kwantowych z wykorzystaniem komórek kowadła moissanitu.

Badanie to było wspierane między innymi przez National Natural Science Foundation of China, CAS Youth Promotion Association i CAS Innovation Foundation.


Zastrzeżenie: AAAS i EurekAlert! Nie ponosi odpowiedzialności za poprawność newsletterów wysyłanych na EurekAlert! Za pośrednictwem organizacji wnoszących wkład lub za korzystanie z jakichkolwiek informacji za pośrednictwem systemu EurekAlert.