Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Naukowcy opracowują żywice nieorganiczne do oczyszczania radu i aktynu

Naukowcy opracowują żywice nieorganiczne do oczyszczania radu i aktynu

Ukierunkowana terapia alfa może zniszczyć komórki nowotworowe bez szkody dla zdrowych komórek. Jest to szczególnie przydatne w leczeniu raków z przerzutami. Program izotopowy Biura Naukowego Departamentu Energii (DOE) opracowuje i sprzedaje nowe radioizotopy do ukierunkowanej terapii alfa. Jedna z metod wytwarzania jednego z izotopów, aktynu-225, polega na bombardowaniu celów radowych neutronami. Ta metoda stanowi wyzwanie: jak chemicznie oddzielić rad od aktynu. Może to prowadzić do zniszczenia typowego sprzętu do separacji w wyniku radioaktywnego procesu zwanego rozpadem alfa. Teraz naukowcy zbadali zastosowanie odpornych na promieniowanie rusztowań z żywicy nieorganicznej jako platform do oddzielania radu, aktynu i ołowiu.

wpływ

Wzrasta zapotrzebowanie i produkcja aktynu-225 (Ac-225) i innych radioizotopów emitujących promieniowanie alfa. Te nowe rodzaje żywic będą wspierać oczyszczanie i dystrybucję tych ratujących życie żywic izotopy. Wraz ze wzrostem produkcji wzrosną również poziomy promieniowania. Procesy chemiczne muszą być niezawodne w tych niebezpiecznych środowiskach. Te nowe żywice i najnowsze badania pomogą producentom zaoszczędzić czas, wysiłek i koszty, jednocześnie zmniejszając ryzyko wytwarzania radioizotopów emitujących promieniowanie alfa.

streszczenie

W ramach tych badań naukowcy z Argonne National Laboratory badali nowe materiały, które mogłyby wspomagać i ułatwiać skuteczną separację radu i aktynu w kontekście wielkoskalowej produkcji radioizotopów stosowanych w ukierunkowanej terapii alfa. Chociaż te radioizotopy mają potencjał, by dawać potężne wyniki w leczeniu nowotworów, zwiększona produkcja w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na te radioizotopy wiąże się ze zwiększonym poziomem promieniowania. Stwarza to nowe zestawy wyzwań, w szczególności uszkodzenia sprzętu przetwarzającego przez promieniowanie.

Naukowcy odkryli tę nową klasę materiałów odpornych na promieniowanie w związku z podstawowym rozdzielaniem radiochemicznym radu, aktynu i ołowiu. Poprzez staranne badania przesiewowe w oparciu o skuteczność separacji i odporność chemiczną ostatecznie ustalili, że materiały na bazie cyrkonu stanowią optymalną platformę. Wyniki wykazały duży potencjał oddzielania radu od aktynu z niezwykłą radioaktywnością przy użyciu stosunkowo prostych chemikaliów. Wysiłki te posuwają naprzód Program Radioizotopów Departamentu Energii i jego misję prowadzenia badań i rozwoju nad nową i ulepszoną produkcją radioizotopów oraz przetwarzaniem radioizotopów o wysokim priorytecie zwalczających raka.

READ  Widzi cywilną załogę SpaceX na orbicie

finansowanie

Badania te są wspierane przez Program Izotopowy Departamentu Energii, którym zarządza Biuro Naukowe Departamentu Energii w zakresie badań, rozwoju i produkcji izotopów.

/wydanie publiczne. Ten materiał od oryginalnej organizacji/autora(ów) może dotyczyć konkretnego momentu i został zredagowany pod kątem przejrzystości, stylu i długości. Mirage.news nie zajmuje stanowiska ani nie reprezentuje żadnej instytucji, a wszystkie opinie, stanowiska i wnioski wyrażone w niniejszym dokumencie są wyłącznie poglądami autora(ów). Tutaj.