Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Oparte na wykresach rozwiązanie złożoności mikrousług

Oparte na wykresach rozwiązanie złożoności mikrousług

Technologia CheckEnv firmy Uber upraszcza mikrousługi dzięki podejściu opartemu na wykresach

Gigant przewozów pasażerskich Uber wdrożył CheckEnv, narzędzie zaprojektowane w celu uproszczenia złożonej architektury mikrousług. To innowacyjne rozwiązanie szybko identyfikuje i przetwarza zdalne wywołania procedur (RPC), które przechodzą przez różne środowiska, takie jak produkcja i przetwarzanie. Te wywołania RPC są krytyczne, ponieważ mogą prowadzić do niespójności danych lub nieoczekiwanego zachowania.

CheckEnv: oparte na wykresach rozwiązanie złożoności mikrousług

CheckEnv wykorzystuje wykresy zależności, aby kompleksowo zrozumieć wzorce komunikacji i zależności między usługami. Wykresy te pełnią rolę mapy drogowej umożliwiającej identyfikację wywołań RPC w różnych środowiskach, zapobiegając w ten sposób potencjalnym awariom systemu. Narzędzie działa na dwóch rodzajach wykresów zależności: wykresach czasu rzeczywistego i wykresach zagregowanych.

Wykres w czasie rzeczywistym jest stale aktualizowany, rejestrując dane i identyfikując potencjalne problemy. Z drugiej strony wykres zbiorczy zapewnia historyczny widok interakcji usług, co pomaga programistom zrozumieć wzorce na przestrzeni czasu.

Integracja z systemami przechowywania danych Ubera

CheckEnv współpracuje z Grail i Local Graph – systemami hurtowni danych firmy Uber. Zapewnia interfejsy API umożliwiające dostęp do ważnych informacji o zależnościach usług, zapewniając płynną i bezproblemową komunikację między różnymi usługami. Narzędzie znalazło swoje zastosowanie w platformie do testowania obciążenia syntetycznego firmy Uber, Ballast. Odgrywa tutaj kluczową rolę w utrzymaniu bezpiecznego środowiska testowego poprzez identyfikację potencjalnych wywołań między środowiskami podczas testów obciążeniowych.

Uber planuje dalsze udoskonalanie CheckEnv i swojego potoku pozyskiwania danych, MazeX. Celem jest utworzenie solidniejszego wykresu zależności, który może ulepszyć wzorce komunikacji między usługami i usprawnić przepływ danych. Oczekuje się, że to podejście oparte na wykresach zmniejszy wyzwania związane z wykrywaniem błędów w czasie rzeczywistym i uprości zarządzanie przepływem pracy w architekturze mikrousług.