Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Otwarcie Funduszy Europejskich dla Polski – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Otwarcie Funduszy Europejskich dla Polski – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i premier Belgii Alexander De Croo złożyli w piątek jednodniową wizytę w Polsce. Przewodniczący Komisji i premier Belgii rozmawiali z premierem Donaldem Tuskiem. Decyzję o uruchomieniu środków przyznanych Polsce Ursula von der Leyen ogłosiła podczas wspólnego oświadczenia dla mediów z premierem Tuskiem i premierem Belgii.

„Te decyzje pozwolą Polsce zaoszczędzić aż 137 miliardów euro. Pieniądze pochodzą z Funduszu Odbudowy i Funduszy Polityki Spójności, które zagwarantuje Prokuratura Europejska. To wspaniała wiadomość dla Europy i Polski”.

Powiedział Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Dodał: „To efekt bardzo ciężkiej i intensywnej pracy całego rządu na czele z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem sprawiedliwości, a także Ministerstwem Finansów i Polityki Regionalnej”. To także efekt ciężkiej i intensywnej pracy urzędników, którzy negocjowali z Komisją Europejską bardzo trudne dokumenty i kontrowersyjne kwestie, aby Polacy mogli jak najszybciej otrzymać te środki i abyśmy mogli zainwestować środki z krajowego i europejskiego pakietu pomocowego . Pieniądze w Polsce jak najszybciej.

Powiedział Wiceminister finansów i polityki regionalnej Jan ŠiškoMiało to miejsce podczas konferencji prasowej w siedzibie MDFRP.

Wiceminister Jan Szyszko podkreślił, że polski rząd musi ciężko pracować, a efektem będzie zapewnienie Polsce równych szans rozwoju.

„Dziś kod pocztowy, w którym żyjemy, jest bardzo ważny i ma bardzo istotny wpływ na jakość życia. Celem inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy i Funduszy Europejskich jest to, aby kod pocztowy był tylko kodem pocztowym szanse są równe dla wszystkich mieszkańców Polski niezależnie od tego, czy mieszkają w dużym mieście, w małej miejscowości, czy na wsi i do tego będziemy dążyć w nadchodzących latach.”

– powiedział wiceminister MDFRP.

Bilans finansowy Polski polityki spójności

Polska otrzyma z polityki spójności na lata 2021-2027 ponad 340 miliardów złotych (76 miliardów euro). Jest to największy budżet polityki spójności UE. Fundusze zostały podzielone pomiędzy programy krajowe i regionalne.

READ  Węgry sprzeciwiają się przyjęciu przez Unię Europejską globalnego minimalnego podatku od osób prawnych, który zapłacił Biden

Środki zostaną przeznaczone na wyrównywanie szans rozwojowych Polski z innymi krajami UE, a także na rozwój wszystkich regionów naszego kraju.

Władze lokalne otrzymają około 150 miliardów złotych (33,5 miliarda euro), co stanowi rekordowy zastrzyk finansowy na wsparcie inwestycji w polskich regionach.

Fundusze te zapewnią dodatkowy impuls do rozwoju społeczno-gospodarczego regionów. Będzie stymulować zrównoważony rozwój regionalny kraju. Wesprze rozwój przedsiębiorczości, rynku pracy, badań naukowych i ochrony środowiska w Polsce, a także poprawi dostępność komunikacyjną.

17 grudnia br. Polska skierowała do Komisji Europejskiej wniosek w sprawie spełnienia warunku stosowania Karty Praw Podstawowych, którego spełnienie umożliwia zwrot wydatków w ramach wszystkich celów i programów objętych Kartą Praw Podstawowych Czarter. Umowa Partnerstwa (76 miliardów euro). Pozytywna ocena Komisji Europejskiej (formalna decyzja w tej sprawie spodziewana jest pod koniec lutego br.) umożliwi zwrot do budżetu UE wydatków poniesionych przez Polskę w programach realizowanych w latach 2021-2027.

Pierwsza rata KPR

Polska skierowała swój pierwszy wniosek o płatność z Krajowego Planu Odbudowy do Komisji Europejskiej w połowie grudnia 2023 r. Formalna zgoda Komisji Europejskiej na odblokowanie pierwszej płatności zostanie wydana w przyszłym tygodniu. Następnie komisje organu będą potrzebowały około miesiąca na wyrażenie swojej opinii na temat decyzji. Oznacza to, że wypłaty pierwszego wniosku z KPR można spodziewać się w kwietniu 2024 r.

Nasz kraj otrzyma w ramach wniosku o pierwszą transzę ok. 6,3 mld euro (ponad 31 mld zł), w tym ok. 2,7 mld euro z części dotacyjnej i 3,6 mld euro z pożyczki.

Środki z dyspozycji zaliczki KPR zostaną przeznaczone m.in. na następujące inwestycje:

  • Czyste Powietrze – Wsparcie poprawy efektywności cieplnej budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wymiana starych źródeł ciepła na nowe;
  • Poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego – w tym modernizacja przejazdów;
  • bony na laptopy dla nauczycieli;
  • Inwestycje w bezpieczeństwo transportu – np. modernizacja punktów niebezpiecznych, budowa obwodnic, instalacja urządzeń sterowania ruchem;
  • Cyfryzacja transportu – wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań cyfrowych (np. ERTMS, telematyka, systemy zarządzania ruchem).
  • Modernizacja urządzeń i infrastruktury w sektorze rolno-spożywczym;
  • Wsparcie systemu szkolenia zawodowego;
  • Finansowanie opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia – świetlice i kluby dziecięce;
  • Uzyskaj dostęp do szybkiego łącza szerokopasmowego w „martwych strefach”.
READ  KGHM w Polsce zwraca się w stronę energetyki jądrowej jako alternatywnego źródła energii

KPR dla Polski

Narodowy Plan Odbudowy Polski obejmuje 55 inwestycji i 55 reform. Ich celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki po pandemii Covid-19, skierowanie jej w nowym kierunku i zwiększenie jej odporności na każdy kryzys.

W ramach planu odbudowy kraju otrzymamy 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w formie dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w postaci kredytów preferencyjnych.

Zgodnie z celami Unii Europejskiej duża część budżetu krajowego planu reform zostanie przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.) i reformy społeczne (22,3 proc.).
W przyszłym roku nasz kraj planuje złożyć w obu okresach po dwa dodatkowe wnioski o środki KPR. Drugi i trzeci wniosek zostaną złożone w pierwszej połowie 2024 r., a czwarty i piąty pod koniec roku.

W związku z opóźnieniami we wdrażaniu Krajowego Planu Reform, polski rząd pracuje obecnie nad jego nowelizacją. Oczekuje się, że wstępny pakiet negocjacyjny będzie gotowy do konsultacji publicznych na początku marca. Oficjalne przedstawienie nowej wersji krajowego planu reform planujemy w kwietniu br. w Brukseli. Polska chce w rozmowach z Komisją Europejską wskazać te reformy i inwestycje, które można zmodyfikować, co mogłoby wiązać się z transferem części środków.