Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Pierwsza transza Polski z Unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności |  Artykuły

Pierwsza transza Polski z Unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności | Artykuły

Według ministerstwa w połowie grudnia Polska złożyła pierwszą propozycję wypłaty 6,9 mld euro, co stanowi dotacje o wartości 2,8 mld euro i pożyczki o wartości 4,2 mld euro. (Proszę zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy pomysłem wpłacenia RRF lub transzy zamiast jednorazowej zaliczki, co faktycznie miało miejsce). Oczekuje się, że przekaz zostanie wypłacony pod koniec marca lub kwietnia, po dokonaniu przeglądu przez Komisję Europejską. Płatności dokonywane są mniej więcej co pół roku, w oparciu o koncepcje płatności specyficzne dla danego kraju i sprawdzane przez Komisję Europejską pod kątem kluczowych osiągnięć osiągniętych w harmonogramie RRF. Tymczasem resort poinformował, że w 2024 r. planuje przedstawić dwa dodatkowe pomysły, wstrzymując się z czterema z pierwotnie zakładanych transz półrocznych. Zatem pierwszy pomysł, obejmujący transze nr 2 i nr 3, musi zostać złożony do połowy 2024 r. (i wypłacony gdzieś późnym latem), natomiast drugi pomysł, obejmujący transze nr 4 i nr 5, zostanie zostać złożone pod koniec 2024 r. (i opłacone na początku 2025 r.).

Komisja Europejska potwierdziła w połowie grudnia wniosek Polski o zaliczkę w wysokości 6,3 mld euro, gdyż jest to prefinansowanie netto (poprzez ostatnią zaliczkę i kilka drobnych płatności technicznych w latach 2022-2023). Wniosek Polski dotyczy 37 kamieni milowych i jednego celu obejmującego inwestycje i reformy w obszarach odporności i konkurencyjności gospodarczej, zielonej energii, transformacji cyfrowej, zdrowia i czystej mobilności – podała Komisja Europejska w swoim komunikacie prasowym. Jednocześnie Komisja Europejska zauważyła, że ​​płatności w ramach RRF są uzależnione od wyników i uzależnione od wdrożenia przez Polskę inwestycji i reform przewidzianych w RRP. Zdaniem Komisji Europejskiej jakiekolwiek środki będą mogły zostać uwolnione dopiero po zadowalającym osiągnięciu przez Polskę „kluczowych kamieni milowych”. Prosimy o śledzenie dalszego rozwoju sytuacji w zakresie przepisów dotyczących praworządności. Zakładamy, że w ciągu najbliższych miesięcy cała Polska te warunki spełni.

READ  Kryptowaluta: wyciekł rozkaz wykonawczy Joe Bidena dotyczący kryptowalut