Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Planowana jest przebudowa nabrzeża Portu Gdańsk

Planowana jest przebudowa nabrzeża Portu Gdańsk

Fot. Port Gdańsk

Port Gdańsk w Polsce przyznał kontrakt na renowację dwóch nabrzeży lokalnej firmie Bohr.

Całkowita długość jaskiń przeznaczonych do rekonstrukcji wynosi ponad 450 metrów. Władze portu oczekują, że ukończenie projektu pomoże zwiększyć konkurencyjność portu oraz zwiększyć jego zdolność przeładunkową i ogólną zdolność przeładunkową.

Prace stanowią część szerszego programu modernizacji, obejmującego pogłębianie, renowację dwóch pozostałych nabrzeży w porcie oraz budowę infrastruktury pomocniczej, takiej jak nowa sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa wraz z oczyszczaniem, sieć energetyczna. oraz energooszczędne instalacje oświetleniowe.

Pierwsze dwie drogi wodne, które zostaną przebudowane, to Nabrzeże Bytomskie wzdłuż Kanału Portowego i Nabrzeże Rudowskie w zagłębiu górniczym. Zagospodarowanie pozostałych kamieniołomów planowane jest w późniejszym terminie, po zakończeniu procedur przetargowych.

Pierwsze kanały, które miały zostać odbudowane, zostały pierwotnie ukończone w latach trzydziestych i czterdziestych XX wieku i wymagają modernizacji wykraczającej poza prace tymczasowe przeprowadzone w ostatnich latach.


Ptak Morski

Najlepsza strona o tematyce żeglarskiej w sieci. Morze jest naszym widokiem!


READ  Schemat polskiego banku centralnego, aby umożliwić Ukraińcom wymianę pieniędzy