Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska – Fundacja Realu Madryt i Misje Salezjańskie wspólnie na rzecz dzieci uchodźców z Ukrainy

(ANS – łoś) – Chłopcy i dziewczęta w Ełku mają społeczną szkołę sportową. Społeczna Szkoła Sportu Elek powstała w wyniku porozumienia Fundacji Realu Madryt, Misje SalezjańskieSalezjanie w Polsce i Ks. Bosko Ełk.

Ponad 140 młodych ludzi w wieku od 5 do 17 lat uczestniczy już w Społecznej Szkole Sportu w Elec, która została zaprezentowana w obecności członków Fundacji Realu Madryt, Misje Salezjańskie I salezjanie w Polsce. Wydarzenie, które podkreśliło znaczenie tej współpracy na rzecz dzieci zagrożonych i dzieci uchodźców z Ukrainy w wyniku wojny.

Zajęcia sportowe pomagają tym dzieciom zintegrować się z życiem szkoły i społecznością, w której żyją. Wielu uczestników SCS poprawiło swoje poziomy i oceny na poziomie podstawowym. Uprawianie sportu edukacyjnego to szansa nie tylko na zdrowe życie, ale także na pracę nad takimi wartościami, jak dyscyplina, praca zespołowa, solidarność i współczucie.

Ełcka Społeczna Szkoła Sportowa działa już od roku i już wśród dzieci uczestniczących w zajęciach kształtują się pozytywne nawyki. Nie tylko piłka nożna i koszykówka, to także nauka zdrowych nawyków, zdrowego odżywiania, wartości obywatelskich… Prowadzone są zajęcia wzbogacające, wsparcie psychologiczne, żywieniowe i pomoc prawna. „Współpraca ze szlachetną i znaną organizacją, jaką jest Fundacja Realu Madryt, pozwala wywrzeć pozytywny wpływ na dzieci, z którymi pracujemy” – wyjaśnili salezjanie z Ełku.

Misje Salezjańskie Fundacja Realu Madryt współpracuje i współpracuje od 14 lat, aby dzieci i młodzież miały szanse na przyszłość. Pierwsza społeczna szkoła sportowa rozpoczęła działalność w czerwcu 2010 roku, aby służyć nieletnim w fawelach w Brazylii. Potem przyszły szkoły z Republiki Zielonego Przylądka, Dominikany, Senegalu, Sierra Leone, Egiptu, Mozambiku, Togo… i tak dalej, aż ponad 22 społeczne szkoły sportowe należące do obu organizacji w 15 krajach Afryki, Ameryki i Europy, docierając do ponad 4500 nieletnich.

Społeczne szkoły sportowe Misje Salezjańskie Fundacja Realu Madryt wdraża System Prewencyjny Ks. Bosko, aby promować włączenie społeczne i praktykować solidarność, ducha zespołowego, szacunek i włączenie poprzez sport, naukę i uczenie się dobrych nawyków zdrowotnych, higienicznych i żywieniowych.

READ  Polka Iga Świątek zastąpiła Ash Party na pierwszym miejscu na świecie po zwycięstwie Miami w drugiej turze | wiadomości tenisowe

źródło: Misje Salezjańskie