Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska: Narasta deficyt na rachunku obrotów bieżących; Eksport wspierany popytem zagranicznym i słabym złotym | Pstryknąć

Deficyt w handlu towarami wyniósł 1,5 mld euro wobec 2,3 mld euro w październiku. Ogólnie rzecz biorąc, nastąpiła nieznaczna poprawa PKB do -3,8% z -3,9% miesiąc temu. Gdzie indziej odnotowano tradycyjnie wysokie dodatnie saldo usług w wysokości 2,9 mld euro, bardzo głęboki deficyt dochodów pierwotnych w wysokości 1,8 mld euro i nieznacznie ujemne saldo dochodów wtórnych w wysokości 0,1 mld euro. Obroty handlu zagranicznego nadal rosną o 20% r/r (w euro), znacznie wolniej niż w poprzednich miesiącach 2022 r. ze względu na niższą dynamikę cen. Dynamika eksportu (20,3% r/r) po raz pierwszy od kwietnia 2021 r. przewyższyła import (17,7% r/r).

Polskie firmy korzystają na słabszym złotym. Nadrabiają również zaległości w dostawach dzięki złagodzeniu napięć w globalnych łańcuchach dostaw, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. Produkcja przemysłowa w strefie euro lepsza niż oczekiwano Niemieckie dane o PKB Zaproponuj przyzwoity popyt zagraniczny na towary i usługi z Polski.

Narodowy Bank Polski ocenia, że ​​wzrost wartości eksportu w listopadzie wynikał z poprawy relacji cenowych (wzrost cen towarów przemysłowych przyspieszył, natomiast wzrost cen surowców i półproduktów osłabł). Eksport sektora motoryzacyjnego silnie wzrósł dzięki ożywieniu w tym sektorze w Europie. Wzrósł także eksport żywności i paliw. Słaby wzrost napływu paliw (podczas gdy eksport węgla był na rekordowych poziomach, eksport ropy był niższy niż wcześniej), głęboki spadek importu towarów zaopatrzeniowych oraz spadek importu konsumpcyjnego przyczyniły się do ograniczenia wyższego importu ogółem. Wynika to ze słabego popytu krajowego w Polsce.

Dzisiejsze dane były neutralne dla złotego, a deficyt obrotów bieżących był poniżej konsensusu. Od początku listopada 2022 r. EUR/PLN jest stabilny, a dolar amerykański osłabia się w stosunku do euro. W całym 2022 roku spodziewamy się, że PKB wyniesie 3,1% deficytu obrotów bieżących, a następnie 1,5% deficytu PKB w 2021 roku (po rewizji danych). Natomiast przewidujemy, że deficyt zmniejszy się do 2,5% PKB w 2023 r. Polski eksport jest odporny na dekoniunkturę, podczas gdy import jest bardziej wrażliwy na dekoniunkturę. Warunki handlu pozostają stabilne nawet przy rosnących kosztach importu energii. Dodatkowo wzrost importu będzie wspierany przez wyższe wydatki na sprzęt wojskowy.

READ  Prezydent RP po raz drugi popiera przepustkę Banku Centralnego