Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska prawie podwaja wydatki na import paliw kopalnych

Polska prawie podwaja wydatki na import paliw kopalnych

Polska wydała rekordowe 193 miliardy złotych (42,9 miliarda euro) na import paliw kopalnych w 2022 roku, prawie dwukrotnie więcej niż 100 miliardów złotych, które wydała rok wcześniej, według najnowszego rocznego raportu polskiego think tanku Forum Energy na temat polskiej transformacji energetycznej.

Rosnące ceny surowców w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę przełożyły się na konieczność importu paliw kopalnych przez Polskę na znaczne wydatki. Think tank twierdzi, że wysoka energochłonność kraju i rosnąca zależność od importu prowadzi do dużych transferów finansowych i zwiększonego ryzyka dla bezpieczeństwa energetycznego. Ponadto emisje gazów cieplarnianych (GHG) w tym kraju wzrosły w ubiegłym roku (o 0,3%), pomimo globalnych wysiłków na rzecz ograniczenia emisji w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

raport Odrzuca popularny pogląd o renesansie węgla w polskiej energetyce w 2022 roku. Produkcja energii z węgla kamiennego spadła w 2022 roku w porównaniu z rokiem poprzednim o 6 proc. -rośliny opalane. Systematyczny spadek krajowej produkcji węgla energetycznego spowodował, że w 2022 roku import węgla wyniósł 17 mln ton.

Jednocześnie rosnące ceny gazu zmniejszyły produkcję elektrowni gazowych w Polsce o 25%.

Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną, Polska musi coraz częściej sięgać po odnawialne źródła energii – mówi Forum Energii. Raport zakłada wzrost o 102% rok do roku – cztery TWh – produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki w 2022 roku oraz wzrost produkcji energii elektrycznej z lądowych farm wiatrowych o 19% (3 TWh).

Polska powinna wyznaczyć „realistyczne cele energetyczne”, aby zmotywować graczy rynkowych do inwestowania w odnawialne źródła energii – uważa think tank. Wzywa polski rząd do aktualizacji polskiego krajowego planu działań w zakresie energii i klimatu, przeprowadzając odpowiednie konsultacje społeczne.

Należy zadać pytania: Ile mamy węgla, gazu i ropy? [Poland] Potrzeba, nie tylko w samej energetyce, ale w całej gospodarce – przemyśle, usługach, domach, ciepłownictwie? „Możemy ograniczyć ich zużycie poprzez efektywność energetyczną i źródła odnawialne” – powiedziała w komunikacie prasowym Joanna Makoviak-Bandera, prezes Forum Energii.

READ  Rynki na żywo, piątek 7 maja 2021 r

Polska zajmuje obecnie siódme miejsce na świecie pod względem jednostkowej emisji gazów cieplarnianych dla całej gospodarki, z 2,84 tonami dwutlenku węgla na tonę ekwiwalentu ropy naftowej. To plasuje Polskę tylko nieznacznie poniżej głównych emitentów, takich jak Chiny, Malezja i Kazachstan.