Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska: Stopy procentowe bez zmian i wydaje się, że cykl zacieśniania dobiegł końca |  Artykuł

Polska: Stopy procentowe bez zmian i wydaje się, że cykl zacieśniania dobiegł końca | Artykuł

Poza aktualizacją najnowszych perspektyw gospodarczych i kształtowania się inflacji, w raporcie nie znaleźliśmy żadnych istotnych nowych elementów. Rada zwróciła uwagę na globalne czynniki inflacyjne (spowolnienie gospodarcze na kluczowych rynkach, spadek cen surowców, złagodzenie napięć w globalnych łańcuchach dostaw) oraz niepewność co do sytuacji związanej z pandemią w Chinach.

Rada Polityki Pieniężnej zwróciła uwagę na dalsze spowolnienie polskiego PKB w IV kw. 2022 r. po 3,6% w III kw. oraz podkreśliła rolę efektów drugiej rundy wcześniejszych wstrząsów podażowych. Inflacja bazowa. Jako przeciwwagę w komunikacie podano spadek inflacji PPI, wskazujący na złagodzenie presji kosztowej. Fragmenty raportu dotyczące kursu złotego – gdzie jego umocnienie prowadziłoby do szybszego obniżenia inflacji lub sprzyjałoby możliwości interwencji walutowej – pozostały bez zmian.

Chociaż szczyt inflacji jest jeszcze przed nami (w lutym było około 20% od początku roku), to w ostatnim czasie obserwujemy tendencje inflacyjne. Szacujemy, że w grudniu inflacja konsumencka spadła drugi miesiąc z rzędu. Sprzyjające warunki pogodowe oraz wysokie zapasy gazu w magazynach znacznie zmniejszają skalę kryzysu gazowego w Europie, co przekłada się na spadek rynkowych cen gazu. Obejmowało to m.in. spadek inflacji HICP w Niemczech z 11,3% r/rw listopadzie do 9,6% w grudniu.

Niemniej jednak, naszym zdaniem, tendencje inflacyjne nie są wystarczającym powodem do łagodzenia polityki pieniężnej. Spadek wskaźników inflacji bazowej w Europie iw Polsce będzie wynikał głównie z mniejszej presji na ceny energii i paliw. W Polsce jest mniej miejsca na silny spadek cen energii ze względu na niższą niż w Europie bazę odniesienia w wyniku działań stabilizujących ceny detaliczne tarczy antyinflacyjnej w 2022 roku. Inflacja bazowa pozostaje uparcie wysoka. Poprzednie wzrosty kosztów energii i surowców będą nadal podnosić ceny detaliczne i napędzać je. W rezultacie, po okresie inflacji, pod koniec roku widzimy ryzyko ustabilizowania się wysokiego poziomu inflacji powyżej celu NBP.

READ  Hrgović zmierzy się w Polsce z broniącym tytułu Usykiem

Dlatego w naszej ocenie nie będzie warunków do obniżki stóp procentowych w Polsce w 2023 roku. Kluczowe dla perspektyw polityki pieniężnej jest poziom, przy którym tempo inflacji i wzrostu cen zaczyna się stabilizować. Główne banki centralne (Fed, Europejski Bank Centralny) będą prawdopodobnie ostrożnie reagować na spadki inflacji bazowej, biorąc pod uwagę doświadczenia poprzednich kryzysów energetycznych, aby uniknąć przedwczesnej deflacji. Coraz większego znaczenia nabierać będzie analiza składu inflacji bazowej i dynamiki cen oraz stabilności inflacji.