Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polski bank centralny zwrócił się do EBC wbrew Tuskowi

Polski bank centralny zwrócił się do EBC wbrew Tuskowi

Otwórz bezpłatnie Editor’s Digest

Polski bank centralny zwraca się do Unii Europejskiej o wsparcie, aby chronić go przed Donaldem Tuskiem, twierdząc, że wezwania przyszłego premiera do usunięcia prezesa szkodzą jego niezależności.

Apel grozi przesunięciem instytucji unijnych, w tym Europejskiego Banku Centralnego, w kierunku kolejnej liberalnej zmiany władzy w Polsce, wraz z powołaniem ustępującego prawicowego rządu – który od lat ściera się z Brukselą – szukającego teraz pomocy Europy.

Tusk wielokrotnie nawoływał do dymisji szefa Narodowego Banku Polskiego Adama Klapińskiego – wieloletniego osobistego przyjaciela Jarosława Kaczyńskiego, którego rządząca partia Prawo i Sprawiedliwość (PiS) przegrała na początku tego roku trójstronną koalicję pod wodzą Tuska.

Tusk, były przewodniczący Rady Europejskiej, zarzucił Glapińskiemu działanie w interesie PiS, w tym znaczną obniżkę stóp procentowych tuż przed październikowym głosowaniem. Chce, aby gubernator został zbadany przez Trybunał i zawieszony do czasu procesu.

NBP zwrócił się teraz do EBC, argumentując, że usunięcie Glapińskiego podważyłoby niezależność decydentów polityki pieniężnej w całej Europie.

„Jesteśmy w kontakcie z EBC i obecnie omawiamy z nim kwestię zawieszenia” – powiedziała „Financial Times” Marta Gidli, pierwsza wiceprezes polskiego banku centralnego.

Martha Keightley: „Atak [the] Niezależność [of the National Bank of Poland] mogłoby stworzyć precedens i osłabić ESBC jako całość” © Narodovy Bank Polski

Polska leży poza strefą euro, ale EBC odpowiada za nadzór nad Europejskim Systemem Banków Centralnych, który ustala politykę operacyjną dla wszystkich banków centralnych UE. „Atak [the] Niezależność [of the National Bank of Poland] mogłoby stworzyć precedens i osłabić ESBC jako całość” – stwierdził Gidley.

EBC poinformował, że otrzymał pismo od polskiego banku centralnego, ale nie będzie omawiał jego treści. Gidley nie opisał szczegółowo dyskusji.

READ  Polski przywódca przekazuje darowizny ukraińskiej armii, aby zakończyć sprawę o zniesławienie

Apel polskiego banku centralnego o pomoc EBC kontrastuje z wieloletnimi pogardliwymi komentarzami urzędników PiS na temat EBC i innych instytucji UE, które PiS oskarża o ingerencję w suwerenność Polski. Glapiński był zdeklarowanym krytykiem euro, mówiąc ostatnio, że Tusk będzie teraz wpychał Polskę do wspólnej waluty.

Tusk i jego koalicjanci przedstawili plan postawienia Klapińskiego przed polskim Trybunałem Stanu, co zmusiłoby go do zawieszenia sprawowania funkcji do czasu rozpoznania jego sprawy przez sąd. Koalicja Duska, która ma objąć władzę 13 grudnia, posiada większość w parlamencie – organie odpowiedzialnym za interwencję trybunału.

Gidley powiedział, że jeśli trybunał zawiesi Glapińskiego, „będzie skarga do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, bo to zawieszenie naruszałoby Traktat o prawach UE oraz ESBC i EBC”.

„Bankierzy centralni znajdują się pod publiczną kontrolą i często są atakowani werbalnie, ale nie znam innego przypadku, w którym polityk groziłby gubernatorowi, że zostanie zawieszony z jakiegokolwiek powodu, bez naruszania konstytucji, prawo. Każde prawo.

Adama Klapińskiego
Adam Klapiński stanowi jedno z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych wyzwań stojących przed Donaldem Tuskiem w dążeniu do obalenia lojalistów PiS. © Rafał Guz/EPA/Shutterstock

W 2022 r. Glapiński został wybrany ponownie na drugą sześcioletnią kadencję. Przepisy EBC stanowią, że prezesa krajowego banku centralnego UE można odwołać jedynie, „jeżeli nie spełnia już warunków niezbędnych do wykonywania swoich obowiązków lub dopuścił się poważnego uchybienia”.

W ramach skutecznych działań mających na celu niedopuszczenie do usunięcia Ilmārsa Rimšēvičsa ze stanowiska szefa banku centralnego Łotwy w 2019 r. EBC może interweniować w dowolnym państwie członkowskim UE, wydając niewiążącą opinię w sprawie legalności usunięcia prezesa. W związku ze skandalem związanym z praniem pieniędzy.

Tusk powiedział w piątek, że nie zapadła ostateczna decyzja co do postawienia Klapińskiego przed trybunałem. „Nie mam wątpliwości, że nie zrobimy niczego, co mogłoby zaszkodzić reputacji państwa polskiego w Europie i zakłócić jego stabilność” – powiedział Tusk.

READ  Ukraiński DTEK zbuduje pierwszy obiekt energetyczny w Polsce

Klapiński stanowi jedno z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych wyzwań stojących przed Tuskiem w dążeniu do obalenia lojalistów PiS. Tusk ma rządzić do 2025 roku u boku prezydenta Andrzeja Dudy, nominowanego przez PiS z prawem weta.

We wrześniu polski bank centralny zaszokował rynki finansowe, obniżając stopy procentowe o kwotę większą niż oczekiwano tuż przed gorącymi wyborami. W tym czasie inflacja w Polsce zwalniała, ale nadal była znacznie powyżej celu dwucyfrowego, co zwykle wskazywałoby na mniejsze obniżki stóp procentowych.

NBP obniżył stopy referencyjne o 0,75 pkt. proc., przekraczając oczekiwania ekonomistów zakładające obniżkę o 0,25 pkt. proc.

Były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodner, który ma zostać ministrem sprawiedliwości Tuska, powiedział Financial Times, że ważne jest zbadanie, czy Klapiński nadużył uprawnień swojego banku centralnego, próbując wpłynąć na październikowe wybory. „Nie wiemy, jaka była rola pana Klapińskiego w wyborach, ale można znaleźć dobre argumenty, aby stwierdzić, że podważa on wiarygodność banku” – powiedział Bodner.

Gidley bronił zarówno obniżek stóp procentowych swojego banku, jak i zakupu obligacji rządowych przed krytyką ze strony koalicji Dusk.

„Nasz [bond] „Zakupów dokonano na rynku wtórnym, więc nie doszło do naruszenia niezależności i finansowania monetarnego, ponieważ bank centralny nie kupował bezpośrednio długu publicznego” – stwierdził Keightley.

O wrześniowej dużej obniżce stóp powiedział: „Myślę, że czasami takie zdecydowane posunięcie jest lepsze niż przyspieszanie spraw”.