Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Sąd UE nakazuje Polsce zmianę przepisów dotyczących lasów – EURACTIV.com

Polska musi szybko zmienić swoje przepisy dotyczące gospodarki leśnej po tym, jak sąd UE orzekł w czwartek, że narusza ona unijną dyrektywę w sprawie migracji zwierząt i ptaków i uniemożliwił organizacjom ekologicznym kwestionowanie rządowych planów zalesiania.

W swoim czwartkowym orzeczeniu TSUE odniósł się do dwóch skarg Komisji skierowanych przeciwko Polsce, zarzucając, że planowanie leśne przeprowadzone zgodnie z najlepszymi praktykami naruszyło unijną dyrektywę w sprawie migracji zwierząt i ptaków oraz kwestionując ważność krajowego przepisu, zgodnie z którym ekosystemy nie mogą. Rządowe programy zalesiania powinny zostać zakwestionowane w sądzie.

„Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane z zarządzaniem obszarem ani nie jest niezbędne do zagospodarowania tego obszaru, które samodzielnie lub w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami może mieć znaczący wpływ, pod warunkiem odpowiedniej oceny jego skutków dla tego obszaru. Biorąc pod uwagę cele ochrony miejscu” – czytamy w wyroku.

Jak w nim stwierdzono SądPolska musi „zapewnić, aby organizacje ekologiczne mogły wystąpić do sądu o skuteczną kontrolę legalności merytorycznej i praktycznej planów urządzenia lasu”.

Komisja pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w 2021 r., odpowiadając trzem organizacjom ekologicznym, w tym WWF Polska, które stwierdziły, że Polska nie zapewnia ścisłej ochrony gatunków roślin i zwierząt w gospodarce leśnej, które według tych organizacji naruszają przepisy dotyczące siedlisk i ptaków dyrektywy.

W 2017 r. Polska przyjęła ustawę, zgodnie z którą zalesianie według dobrych praktyk określonych przez ministra środowiska nie narusza unijnych ani krajowych przepisów dotyczących ochrony przyrody.

To pozostawia zwierzęta i drzewa w polskich lasach praktycznie bez ochrony – powiedział Bartosz Kwiatkowski, prawnik organizacji Frank Bolt, jeden ze skarżących. Gazeta.pl. „Sąd dał do zrozumienia, że ​​takie przepisy prawne są niedopuszczalne i należy chronić zarówno gatunki, jak i ich siedliska” – dodał.

READ  Blinken: USA „aktywnie” dostarczają samoloty bojowe Ukrainie”

Możliwość kwestionowania projektów zalesiania w sądzie była szczególnie ważna podczas masowego wylesiania Puszczy Białowieskiej w 2017 r., które objęło około 200 tys. m³ drzew i zostało zatrzymane dopiero po interwencji TSUE.

„Teraz Polska musi jak najszybciej zmienić prawo i pozwać ekologiczne organizacje pozarządowe na decyzje ministerialne zatwierdzające projekty zalesiania” – powiedział Kwiatkowski.

(Aleksandra Krzysztoszek | EURACTIV.pl)