w

Szkolny Klub sportowy w Gminie Przecław

Program „Szkolny Klub Sportowy” to systemowe działanie skierowane do uczniów i realizowane we wszystkich szkołach podstawowych położonych na terenie gminy.

W trakcie realizacji projektu podejmowana była dodatkowa aktywność fizyczna przez 128 uczniów
w formie zajęć sportowych w liczbie 560 godzin pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego.

  • Koszt całkowity realizacji zadania 18 000 zł.
  • Dofinansowanie Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie – 16 800 zł.
  • Wkład własny JST – 1 200 zł.

Program wspierania uczniów zdolnych „Wybitny uczeń” 2018/2019”
W roku 2019 na podstawie uchwały Nr YIII/55/2011 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 30 sierpnia 201 br. w sprawie uchwalenia Program u Stypendialnego Gminy Przecław Burmistrz
Przecławia nagrodził najzdolniejszych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przecław oraz uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę.
Liczba laureatów (stypendystów):
Szkoły podstawowe – 39 osoby – 12 800 zł.
Gimnazjum – 3 osoby – 1 240 zł.
Razem – 42 laureatów
Kwota przeznaczona na stypendia 14 040,00 zł. Realizując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie gminy Przecław dokonano zwrotu kosztów kształcenia młodocianych uczniów dla 14 pracodawców na łączną kwotę 97 772,10 zł.

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Ładowanie…

Napisane przez Redakcja

Urząd Miejski w Przecławiu ponownie wstrzymuje przyjmowanie interesantów

Klub Senior+ w Gminie Przecław