Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Współpraca międzyregionalna: Województwo Śląskie (Polska), Nadrenia Północna (Niemcy) i Hauts-de-France (Francja)

Współpraca międzyregionalna: Województwo Śląskie (Polska), Nadrenia Północna (Niemcy) i Hauts-de-France (Francja)

Coroczne projekty w ramach działań integrujących regionalny Trójkąt Weimarski w dziedzinie kultury, gospodarki i współpracy regionów partnerskich.

Województwo śląskie to nie tylko region o ogromnym potencjale gospodarczym, który przyciąga inwestorów z całego świata, ale także partner we współpracy międzynarodowej na płaszczyźnie kulturalnej i gospodarczej.

Przykładem jest współpraca realizowana w regionalnej formule Trójkąta Weimarskiego, który powstał na wzór Trójkąta Weimarskiego, Komitetu Promowania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej. Trójkąt Weimarski został utworzony w dniach 28-29 sierpnia 1991 roku w Weimarze w Niemczech przez ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji: Krzysztofa Skopjesowskiego, Hansa-Dietricha Genschera i Rolanda Dumasa.

Zgodnie z modelem Trójkąta Weimarskiego, Regionalny Trójkąt Weimarski powstał 22 sierpnia 2001 roku z inicjatywy prowincji Śląsk, Nadrenia Północna-Westfalia i Hauts-de-France (pierwotnie Nord-Pas de Calais). Na podstawie umowy corocznie organizowany jest jeden z trzech projektów, naprzemiennie tematycznie: Szczyt Młodych, Projekt Kulturatrium oraz spotkania eksperckie w formie konferencji. W tym roku regiony partnerskie jednogłośnie zdecydowały o włączeniu uczestników z Ukrainy do każdego z tych projektów.

Młodzieżowy szczyt

Głównym projektem współpracy Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest szczyt młodzieży, którego gospodarzem w tym roku jest Hauts-de-France. Młodzież realizowała program w dniach 23-29 lipca 2023 r., a zakończyła się dialogiem z przedstawicielami władz trzech regionów. Projekt ten realizowany jest od 2001 roku.

Uczestnikami są młodzi przedstawiciele regionów: śląskiego, Hauts-de-France i Nadrenii Północnej-Westfalii (grupa 15 osób z każdego regionu, powiększona w tym roku o kilku uczestników pochodzenia ukraińskiego).

Tegoroczna edycja była poświęcona tematowi: „Transformacja energetyczna, narzucona walką z globalnym ociepleniem, musi stawić czoła dodatkowemu wyzwaniu dla suwerenności energetycznej. Ta transformacja gwałtownie przyspieszyła. Jak nasze regiony przemysłowe i ich ludność mogą odpowiedzieć na to wyzwanie między efektywność energetyczna i zrównoważone wykorzystanie energii?”

Podczas wydarzenia młodzi ludzie uczestniczyli w warsztatach i mogli – podczas dyskusji z innymi uczestnikami, a także ekspertami z trzech regionów oraz podczas wizyt terenowych – omówić najważniejsze kwestie związane z transformacją energetyczną, a przede wszystkim wyzwania, jakie przed nią stoją. przynosi. Podczas dyskusji młodzież przedstawiła wyniki tygodniowej pracy i przedstawiła swoje rekomendacje działań na rzecz jak najszybszej transformacji energetycznej.

READ  Chińska grupa Evergrande: przewodniczący Hui Ka Yan wykorzystuje własne bogactwo, aby uratować projekt
Nieustępliwi ambasadorzy

Województwo śląskie reprezentował Krzysztof Klimosz – Członek Sejmiku Województwa Śląskiego, który powiedział: „Bardzo cieszy mnie udział młodych ludzi z naszych regionów w edukacji naszego pokolenia o wyzwaniach, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu i o potrzebie jak najszybciej podjąć skuteczne działania, aby przyszłe pokolenia mogły żyć w warunkach „Dobrze. To była dla mnie bardzo cenna i ważna dyskusja. Jestem przekonany, że młodzi i nieustępliwi ambasadorzy naszej planety podniosą poprzeczkę w stawianiu czoła wyzwaniom klimatycznym. ”

Projekt Kulturatrium, na który składa się rezydencja artystów, a następnie publiczność prezentująca efekty ich wspólnej pracy, zakończył się 13 czerwca 2023 roku w Bochum w Niemczech. Tam, w zabytkowym budynku dawnego Dworca Centralnego, na żywo przed publicznością wystąpili artyści z Koła Kultury Hip-Hopowej i Sztuki Miejskiej z Polski, Francji, Niemiec i Ukrainy.

Delegację z województwa śląskiego reprezentowała Aleksandra Samira-Gagni – Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego i Współpracy z Zagranicą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, która podkreśliła stałe zainteresowanie dalszą wymianą doświadczeń i kontaktami: ponowne odkrycie potencjału trójstronnych relacji między województwami, ze względu na to, że w zasadzie współpraca zależy i opiera się głównie na ludziach, którzy są jej fundamentem i siłą napędową.Kontakt z innymi ludźmi, możliwość bycia razem i wspólnego tworzenia, a także tworzenia sieć profesjonalnych i przyjacielskich kontaktów jest wartością dodaną projektów.Jestem przekonany, że tak będzie dalej.”

Śląsk jest gospodarzem spotkania eksperckiego

Gospodarzem tegorocznego spotkania eksperckiego, trzeciego projektu realizowanego w ramach regionalnego trójkąta weimarskiego, będzie województwo śląskie. Tematem spotkania, które zaplanowano na 25-27 września 2023 r. w Katowicach i Tychach, będzie gospodarka o obiegu zamkniętym: przetwarzanie bioodpadów i wytwarzanie energii z odpadów biodegradowalnych. W tym roku oprócz specjalistów z krajów partnerskich planowane jest zaproszenie do dyskusji ekspertów z Ukrainy. Łącznie w grupie będzie około 20 osób.

Obecne oświadczenie o współpracy trójstronnej wygasa w przyszłym roku. Trwają prace nad nowym dokumentem, który ma zostać podpisany w 2024 roku.

READ  2021 Volkswagen Caddy | news.com.au - wiodący australijski serwis informacyjny

Krótko mówiąc, coroczne projekty integrują się w ramach wydarzeń Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w dziedzinie kultury, gospodarki i współpracy regionów partnerskich. To okazja do wymiany myśli, pomysłów i wizji ekspertów, polityków, artystów i młodych ludzi z Europy, którzy będą kształtować polityczny, gospodarczy, środowiskowy i kulturowy krajobraz przyszłości.


Zdjęcie dzięki uprzejmości Hauts-de France.


Ta zawartość została wyprodukowana we współpracy z organizacją partnerską w ramach naszego programu World Vision. Nasze oprogramowanie pomaga firmom zwiększać ich obecność cyfrową i wzmacniać przywództwo myślowe ich ekspertów. Dowiedz się więcej tutaj.