Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

bne IntelliNews – Według wstępnych szacunków wzrost polskiego PKB w pierwszym kwartale spadnie do 1,3% r/r

bne IntelliNews – Według wstępnych szacunków wzrost polskiego PKB w pierwszym kwartale spadnie do 1,3% r/r

Polski PKB wzrósł w pierwszym kwartale o 1,3% rok do rokuHarmonogram) spadły wobec wzrostu o 1,6% rok do roku w poprzednich trzech miesiącach, jak wynika ze wstępnych szacunków opublikowanych 15 maja, sezonowo wyrównane dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Ekspansja wskazuje, że ożywienie gospodarcze staje się trwałe, nawet jeśli nie wkroczyło jeszcze na ścieżkę stałego wzrostu.

„Wzrost gospodarczy w Polsce stopniowo się ożywia, jednak niska aktywność w gospodarkach głównych partnerów handlowych Polski, zwłaszcza utrzymująca się stagnacja w niemieckim przemyśle, ogranicza skalę ożywienia” – podał Millennium Bank.

Dane GUS pokazały także, że zrewidowana kwartalna ekspansja wyniosła 0,4% po spadku o 0,1% kwartalnie w okresie październik-grudzień.

Nieskorygowany wzrost PKB wzrósł w czwartym kwartale do 1,9% r/r, po wzroście o 1% r/r w poprzednim kwartale. Szczegółowe zestawienie danych o PKB zostanie opublikowane pod koniec maja.

Analitycy twierdzą, że kolejne kwartały powinny przynieść lepszą dynamikę wzrostu.

„To potwierdzenie długo oczekiwanego scenariusza stopniowego ożywienia gospodarczego w 2024 r., napędzanego głównie przyspieszeniem konsumpcji prywatnej. Wierzymy, że ten pozytywny trend będzie kontynuowany, zwiększając dynamikę PKB do 3% w 2024 r.” – Banco Santander Polska – napisano w komentarzu.

Dane o PKB za I kwartał nie zmieniają znacząco oczekiwań polityki pieniężnej.

„W warunkach ożywienia wzrostu gospodarczego, wysokiej inflacji bazowej, wysokiej dynamiki wynagrodzeń, a także niskiego bezrobocia Narodowy Bank Polski (NBP) nie będzie spieszył się z obniżkami stóp procentowych” – stwierdził Bank Millennium.

Od października referencyjna stopa procentowa Narodowego Banku Japonii utrzymuje się na poziomie 5,75%.

READ  Rola badań i innowacji energetycznych w transformacji energetycznej w Polsce