Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

CERN i STFC wspierają inicjatywy związane z ekologiczną fizyką

CERN i STFC wspierają inicjatywy związane z ekologiczną fizyką


Dyrektor generalna CERN, Fabiola Gianotti i dyrektor generalny STFC, Mark Thompson, podpisują nową umowę mającą na celu wsparcie rozwoju bardziej zrównoważonych akceleratorów cząstek (Zdjęcie: CERN)

22 marca Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) i brytyjska Rada ds. Obiektów Naukowo-Technologicznych (STFC) podpisały nowe porozumienie o współpracy w zakresie badań i rozwoju nowych, zaawansowanych technologii, które sprawią, że przyszłe akceleratory cząstek będą znacznie bardziej zrównoważone.

Ograniczanie wpływu działalności związanej z fizyką cząstek elementarnych na środowisko oraz zapewnienie ich zrównoważonego rozwoju i efektywności energetycznej to jedno z kluczowych zaleceń ostatniej aktualizacji Europejska strategia dotycząca fizyki cząstek elementarnychopublikowane w 2020 roku.

„CERN jest Całkowicie zaangażowany Aby promować zrównoważony rozwój w swoich obecnych i przyszłych projektach oraz aktywnie uczestniczyć w różnych Inicjatywywyjaśnia Mike Lamont, dyrektor ds. akceleratorów i technologii w CERN. „Obejmuje to pozyskiwanie energii odnawialnej, wdrażanie programów odzyskiwania ciepła i nawiązywanie współpracy z przemysłem w celu odkrywania innowacyjnych zastosowań zrównoważonych technologii, takich jak dystrybucja energii elektrycznej o wysokiej energii w różnych kontekstach. Nasza filozofia w tym zakresie dobrze pokrywa się z filozofią STFC i my Nie możemy się doczekać wykorzystania potencjału tej współpracy – Razem jesteśmy silniejsi”.

Umowa posłuży jako ramy dla lepszego ukierunkowania finansowania, wiedzy specjalistycznej i inwestycji technologicznych CERN i STFC w celu zmniejszenia wpływu na środowisko. Zawiera wytyczne i zalecenia, które uwzględniają pełny cykl życia instalacji akceleratorów, od projektowania i budowy po eksploatację i likwidację.

W umowie zawarto także propozycję dla STFC dotyczącą utworzenia nowego Centrum Doskonałości w zakresie Zrównoważonych Akceleratorów (CESA) w Laboratorium Daresbury w Wielkiej Brytanii. CESA przeprowadzi oryginalne badania nad technologiami zrównoważonych akceleratorów oraz przeszkoli naukowców, techników i inżynierów zajmujących się akceleratorami w zakresie umiejętności wymaganych do opracowania nowych akceleratorów, których głównym założeniem będzie zrównoważony rozwój.

Więcej szczegółów znajdziesz w stronie UKRI.