Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Czy walka Facebooka z dezinformacją o szczepionkach kończy się niepowodzeniem?

Czy walka Facebooka z dezinformacją o szczepionkach kończy się niepowodzeniem?

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Postęp naukibadacze ze Stanów Zjednoczonych ocenili skuteczność polityki Facebooka dotyczącej usuwania z platformy dezinformacji na temat szczepionek w czasie pandemii choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19). Ustalili, że chociaż Facebook usunął część treści antyszczepionkowych i proszczepionkowych, nie nastąpił spadek ogólnego zaangażowania użytkowników w treści antyszczepionkowe. Ponadto po usunięciu treści proszczepionkowych treści antyszczepionkowe stały się bardziej mylące i polaryzujące oraz częściej pojawiały się w kanałach informacyjnych użytkowników. Autorzy sugerują, że struktura systemu Facebooka mogła umożliwiać producentom treści antyszczepionkowych obejście polityk przeciwdziałających dezinformacji.

Pobyt: Skuteczność polityki i inżynierii Facebooka dotyczącej dezinformacji o szczepionkach podczas pandemii Covid-19. Źródło obrazu: PeopleImages.com – Yuri A/Shutterstock

tło

Cyfrowa dezinformacja zmniejsza zaufanie ludzi do dowodów klinicznych i zaleceń, a tym samym szkodzi zdrowiu publicznemu. Rozpowszechnianie dezinformacji w mediach społecznościowych podczas pandemii choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) mogło zmniejszyć wskaźnik przyjęcia szczepionek, co spowodowało ścisłe ograniczenie takich dezinformacji na tych portalach. Pomimo nałożenia „miękkich” środków zaradczych, takich jak ostrzeżenia, i „twardych” rozwiązań, takich jak usuwanie budzących zastrzeżenia treści i kont, krótkoterminowe dowody na ich skuteczność pozostają niejednoznaczne i brak jest systematycznego, długoterminowego badania.

Dlatego też niniejsze badanie stanowi odpowiedź na potrzebę zrozumienia, czy i dlaczego połączenie twardych i miękkich metod leczenia może pomóc w ograniczeniu narażenia użytkowników na dezinformację, zwłaszcza dezinformację związaną ze szczepionkami, na Facebooku, największej sieci społecznościowej na świecie. Badacze badają także architekturę systemu platformy, aby zrozumieć, jak potencjalnie wpływa ona na wyniki polityk mających na celu ograniczenie dezinformacji.

O badaniu

Dane były pobierane z Facebooka za pomocą CrowdTangle od 15 listopada 2020 r., zanim Facebook ogłosił rygorystyczne środki zaradcze przeciwko rozprzestrzenianiu się dezinformacji o szczepionce przeciwko Covid-19.

Wynikiem wyszukiwania było 216 stron w języku angielskim i 100 zbiorów w języku angielskim omawiających szczepionki. Dane obejmowały 119 091 postów ze Stron i 168 419 postów z Grup od 15 listopada 2019 r. do 15 listopada 2020 r. Podobnie, odpowiednio 177 615 i 244 981 postów powstało na tych samych Stronach i Grupach od 16 listopada 2020 r. do 28 lutego 2022 r. Są one traktowane odmiennie ze względu na odrębną funkcjonalność w architekturze platformy. Chociaż Strony są przeznaczone do celów marketingowych, gdzie tylko administratorzy mogą dodawać posty, Grupy pozwalają każdemu członkowi na publikowanie postów, zapewniając im forum do dyskusji na temat wspólnych zainteresowań. Należy pamiętać, że Pages może pełnić rolę administratorów grupy.

READ  Naukowcom udało się zbudować czworonożne roboty wojenne

Do badania cotygodniowych postów na ogólnych stronach i grupach sprzeciwiających się i popierających szczepienia wykorzystano porównawczy projekt przerywanych szeregów czasowych (CITS) oraz porównano je z trendami sprzed wprowadzenia polityki, a także między sobą. Ponadto zmierzono całkowitą liczbę interakcji (suma komentarzy, udostępnień, polubień i reakcji emocjonalnych) dla każdego posta, ponieważ treści Facebooka są traktowane priorytetowo w kanałach informacyjnych użytkowników przy użyciu tych parametrów. Dlatego też według badania politykę, która skutecznie ogranicza zaangażowanie w treści antyszczepionkowe w porównaniu z trendami sprzed wprowadzenia polityki, można uznać za skuteczną.

Wyniki i dyskusja

Do 28 lutego 2022 r. Facebook usunął 49 stron i 31 grup, a 5% grup antyszczepionkowych przeniosło się z publicznych do prywatnych. W porównaniu z trendami sprzed wprowadzenia polityki ilość treści na stronach antyszczepionkowych spadła o 1,47 razy w porównaniu z zawartością stron proszczepionkowych. Nie zaobserwowano jednak znaczącej różnicy w zaangażowaniu użytkowników w treści stron antyszczepionkowych.

Ponadto na stronach antyszczepionkowych stwierdzono wzrost liczby wprowadzających w błąd treści związanych głównie z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi (OR 1,41), w tym hospitalizacją i zgonem (OR 1,23) po szczepieniu przeciwko Covid-19. W grupach zaobserwowano także wzrost dyskusji na temat antyszczepionek i proszczepionek w porównaniu z trendami przedpolitycznymi. Co więcej, liczba linków o niskim autorytecie do treści zewnętrznych rosła do września 2021 r., a następnie spadła. Linki mogły jednak narazić użytkowników na treści spolaryzowane politycznie, o czym świadczy zwiększone zaangażowanie (iloraz szans 2,37). W ustaleniach podkreślono również uwzględnienie zapotrzebowania użytkowników na treści wprowadzające w błąd, któremu trudno sprostać wyłącznie za pomocą polityk.

Badacze sugerują, że architektura platformy mogłaby umożliwić użytkownikom dostęp do zablokowanych treści alternatywnymi ścieżkami. W przypadku Facebooka architektura jego systemu to wielowarstwowa hierarchia Stron, grup i użytkowników, którą można manipulować, aby zapewnić takie alternatywne ścieżki. Na przykład w górnej warstwie administratorzy stron mogą łączyć się ze swoimi stronami, dzięki czemu można je łatwo znaleźć. W warstwie środkowej grupy i strony mogą jednocześnie wchodzić w interakcje i udostępniać tę samą treść, dzięki czemu kopie treści pozostają na platformie nawet po usunięciu oryginalnej treści. W dolnej warstwie użytkownicy, którzy angażują się w wprowadzające w błąd treści w swoich kanałach informacyjnych, zwiększają narażenie na nie innych użytkowników. Badanie ogranicza się do danych publicznych dostępnych wyłącznie na Facebooku. Dane nie rozróżniają również unikalnych osób, które publikują wpisy i angażują się w nie, w porównaniu z tymi samymi osobami, które publikują posty wielokrotnie.

READ  Jak wygląda Mgławica Oriona dla teleskopu Webba w porównaniu z teleskopem Hubble'a?

Wniosek

Wyniki tej pracy sugerują, że chociaż polityka Facebooka może zmniejszyć liczbę postów antyszczepionkowych, zaangażowania w treści antyszczepionkowe nie można trwale zmniejszyć. Według badania można to przypisać elastyczności, jaką architektura systemu platformy zapewnia jej użytkownikom. W związku z tym w badaniu podkreślono wyzwania związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się dezinformacji w mediach społecznościowych i w dalszym ciągu zachęcano projektantów platform do zadbania o to, aby ich polityki i architektura systemów były spójne z dowodami naukowymi, aby zmniejszyć potencjalne zagrożenia, jakie media społecznościowe stanowią dla zdrowia publicznego.