Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Deficyt Polski jest o prawie 60% niższy niż zakładano w budżecie na 2022 r

Deficyt Polski jest o prawie 60% niższy niż zakładano w budżecie na 2022 r

Pomimo skutków pandemii COVID-19, wybuchu wojny na sąsiedniej Ukrainie i napływu milionów uchodźców, deficyt Polski na 2022 rok jest o prawie 60% niższy niż zakładano w rocznym budżecie.

„Uciekliśmy przed plagami Egiptu” – zadeklarował podczas poniedziałkowego przemówienia premier Mateusz Morawiecki. „Trzy lata temu świat nawiedziła pandemia koronawirusa, a ostatnio świat został zakłócony przez rosyjską agresję na Ukrainę”.

„Nasz deficyt budżetowy [for 2022] Przewidywano, że będzie to około 30 mld zł – zaznaczył. „Tymczasem mogę ogłosić, że deficyt na 2022 rok wyniesie 12,4 mld zł.” To dało deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych, ściśle monitorowany przez Komisję Europejską, na poziomie 3 proc. produktu krajowego brutto (PKB) – powiedział Morawiecki.

Budżet państwa na 2022 rok, przyjęty przez parlament w grudniu 2021 roku, zakładał dochody państwa w wysokości 491,9 mld zł (104,7 mld euro) i wydatki w wysokości 521,8 mld zł (111,0 mld euro), co oznacza deficyt w wysokości 30 mld euro. )

Jednak na początku 2022 r. rząd stanął w obliczu nieoczekiwanych wyzwań wywołanych rosyjską inwazją na Ukrainę na pełną skalę. Sprowadzenie inflacji do najniższego poziomu od 25 lat co prowadzi do ponad 17% i milionów uchodźców przybywających do Polski.

Aby ograniczyć presję inflacyjną, polski rząd m.in. obniżył do zera podatek od towarów i usług (VAT) na wszystkie podstawowe produkty żywnościowe oraz wprowadził obniżki podatku VAT na paliwo, gaz, ciepło i energię elektryczną oraz akcyzę. Morawiecki powiedział dziś, że to „ogromna strata dla finansów publicznych”.

Po dzisiejszym wystąpieniu premiera Ministerstwo Finansów zaplanowało dochody na 2022 rok na 505,0 mld zł, a wydatki na 517,4 mld zł.

READ  Wyróżnienie 7 lat w Polsce

Morawiecki jako przyczynę zdrowszego niż oczekiwano budżetu podał starania rządu o poprawę ściągalności podatków. W 2022 roku wpływy z VAT były o 6,8% wyższe niż rok wcześniej, a wpływy z CIT o 33,9%.

„Duże międzynarodowe koncerny pobrały podatki poza naszymi granicami – dlatego przeszliśmy gruntowną przebudowę całego systemu” – powiedział premier.

Jednak wielu ekspertów ostrzega, że ​​rząd coraz częściej podejmuje pewne wydatki poza oficjalnym budżetem, więc rzeczywisty deficyt może być wyższy. W 2021 roku Izba Kontroli Państwowej NIK stwierdziła, że ​​rząd zastosował „bezprecedensowe metody”, aby wydać więcej niż wynika to z przepisów dotyczących długu publicznego.

Sławomir Dutek, szef Instytutu Finansów Publicznych (IFP) i główny ekonomista, który w przeszłości wielokrotnie zwracał uwagę na brak przejrzystości polskiego budżetu, uważa, że ​​ustalony przez rząd deficyt na 2023 r. wyniesie 68%. Miliard złotych można przecenić jako 167 miliardów złotych.

„Pandemia czy wojna nie usprawiedliwia niszczenia konstytucyjnego znaczenia budżetu państwa, wyrywania spod kontroli publicznej dużych kwot wydatków publicznych i stosowania kreatywnych sztuczek księgowych w celu zmniejszenia deficytów budżetowych i obejścia reguł budżetowych” – napisał dziś. W apelu do władz państwowych.

Główny kredyt fotograficzny: Cancellaria premira / Flickr.com (poniżej CC BY-NC-ND 2.0)