Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Eurocash atakuje polski Urząd Konkurencji i Konsumentów po nałożeniu grzywny

Polski Eurocash ma Krytykuj działania UOKiK, krajowe Biuro Ochrony Konkurencji i Konsumentów, twierdząc, że grzywna nałożona przez urząd na detalistę i hurtownika może jedynie wzmocnić „dyskryminacyjne praktyki dostawców” wobec niezależnych sklepów.

Yukik Kara 76 mln zł (16,5 mln euro) na Eurocash za to, co nazwał „nieuczciwym wykorzystaniem przewagi kontraktowej”.

Dodatkowe i nieuzasadnione obciążenia

Sugerował, że dostawcy produktów rolno-spożywczych byli zobowiązani do uiszczania „dodatkowych i nieuzasadnionych opłat” na rzecz Eurocash, przy czym niektóre płatne usługi w ogóle nie były realizowane.

UOKiK poinformował również, że opłaty pobierane przez Eurocash nie zostały naliczone w celu „świadczenia rzetelnych usług”; Zamiast tego służył „obniżeniu wynagrodzenia należnego dostawcom produktów rolno-spożywczych”.

W komunikacie Eurocash poinformował, że nie zgadza się z karą, jak również zarzutami, że hurtownia ma przewagę kontraktową nad zagranicznymi firmami, takimi jak międzynarodowi dostawcy.

Konkurencyjność jest gorsza

Jacek Owczarek, Członek Zarządu Eurocash SA skomentował: „Nałożenie kary na Eurocash prawdopodobnie wzmocni dyskryminacyjne praktyki dostawców wobec polskiego sektora sklepów niezależnych, co zwiększy ich konkurencyjność w stosunku do sieci dyskontów”. .

„Stwierdzenie przez UOKiK, że Eurocash ma przewagę kontraktową nad niektórymi z największych światowych koncernów spożywczych, dobrze ilustruje problem potencjalnej błędnej interpretacji definicji przewagi kontraktowej. UOKIK nie powinien chronić globalnych firm przed hurtownią, której głównym działalność ma na celu regulację dostaw i poprawę konkurencyjności blisko 80 000 polskich sklepów.

Owczarek dodał, że propozycje UOKiK „nie leżą w interesie polskiego konsumenta ani polskiej gospodarki”.

Eurocash poinformował, że planuje odwołać się od tej decyzji do Sądu Konkurencji i Konsumentów.

W innym miejscu UOKiK podjął niedawno działania przeciwko Carrefour Polska i Jerónimo Martins Polska, operatorom sieci Biedronka.

© 2021 Europejski Magazyn Supermarketów. © Europejski magazyn supermarketów. Artykuł autorstwa Stephena Wayne’a Jonesa. Aby uzyskać więcej informacji o handlu detalicznym, kliknij tutaj. Kliknij Subskrypcja Aby zarejestrować się w ESM: Europejski magazyn supermarketów.