Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Implikacje dla naprawy mózgu — ScienceDaily

Neurony, neurony w mózgu, odgrywają główną rolę w funkcjonowaniu mózgu. Pojawia się jednak główna rola komórek glejowych, które od dawna uważane są za komórki wspomagające. Grupa badawcza z Uniwersytetu w Bazylei odkryła dwa nowe typy komórek glejowych w mózgu, uwalniając dorosłe komórki macierzyste ze stanu spoczynku. Te nowe typy komórek glejowych mogą odgrywać ważną rolę w plastyczności i naprawie mózgu.

Mózg w wieku dorosłym jest dość elastyczny. Plastyczność mózgu wynika nie tylko z tworzenia nowych połączeń nerwowych. Komórki macierzyste w dorosłym mózgu również produkują nowe neurony. Od ponad stu lat naukowcy koncentrują się na badaniu różnych typów neuronów.

Jednak inna klasa komórek w mózgu, zwana komórkami glejowymi, jest również niezbędna do funkcjonowania mózgu. Jednak od dziesięcioleci nie docenia się znaczenia komórek glejowych. Ile jest rodzajów komórek glejowych, jak się rozwijają i jakie odgrywają role, są nadal w dużej mierze niezbadane.

Komórki macierzyste – emanujące ze stanu uśpienia

Grupa badawcza profesor Fiony Deutsch z Biozentrum Center na Uniwersytecie w Bazylei bada komórki macierzyste w strefie podkomorowej w mózgu dorosłej myszy. W tym regionie wiele komórek macierzystych jest uśpionych, wyczuwając sygnały z otoczenia, które pobudzają je do przebudzenia i przekształcenia się w nowe neurony.

W swoim badaniu w czasopiśmie Nauka, zespół Deutsch zidentyfikował sygnał molekularny, który wybudził komórki macierzyste z ich cichego stanu, umożliwiając im wykrycie wielu domen, które dają początek komórkom glejowym w tym zbiorniku komórek macierzystych.

Komórki macierzyste – kolebka komórek glejowych

„Znaleźliśmy przełącznik aktywacyjny dla nieaktywnych komórek macierzystych” – wyjaśnia Deutsch. „To receptor, który utrzymuje komórki macierzyste w stanie spoczynku”, mówi Deutsch. „Byliśmy w stanie wyłączyć ten przełącznik i tym samym aktywować komórki macierzyste”. Ponadto naukowcy byli w stanie zwizualizować rozwój komórek macierzystych w różne komórki glejowe w określonych regionach niszy komórek macierzystych.

READ  Statek kosmiczny zajmujący się światłem słonecznym po raz pierwszy zarejestrował film przedstawiający masywną eksplozję plazmy na powierzchni Słońca

„Niektóre komórki macierzyste nie rozwinęły się w neurony, ale w dwa różne typy komórek glejowych” – donosi Deutsch. Tak więc ten badany region mózgu jest kolebką różnych typów komórek glejowych, oprócz swojej roli jako pożywki dla neuronów.

„To, co było bardzo nieoczekiwane, to znalezienie pojedynczego typu komórki glejowej przyczepionej do powierzchni ściany komory mózgu, a nie do tkanki mózgowej”. Komórki te są stale płukane przez płyn mózgowo-rdzeniowy i oddziałują z aksonami z innych obszarów mózgu, dzięki czemu są predysponowane do wykrywania i integrowania wielu sygnałów dalekiego zasięgu.

Komórki glejowe – aktywne w zdrowiu i chorobie

Zespół badawczy odkrył również, że oba typy komórek glejowych zostały aktywowane w modelu demielinizacji. Zatem te nowe typy komórek glejowych mogą być źródłem komórek do naprawy chorób neurodegeneracyjnych, takich jak stwardnienie rozsiane lub po urazie.

W następnym kroku Doetsch chciałby szczegółowo prześledzić te nowe typy komórek glejowych i zbadać ich rolę w normalnym funkcjonowaniu mózgu oraz sposób, w jaki reagują w różnych kontekstach fizjologicznych. Dostarczy to ważnych wskazówek do zrozumienia plastyczności mózgu oraz sposobu, w jaki zachodzi regeneracja i naprawa tkanki nerwowej.

Źródło historii:

Materiał Wstęp do Uniwersytet w Bazylei. Uwaga: Treść można modyfikować zgodnie ze stylem i długością.