Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Inflacja w Polsce wkrótce osiągnie 6%

W sierpniu inflacja CPI w Polsce wzrosła do 5,5% z 5,0% w lipcu. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż we wstępnych szacunkach Federalnego Urzędu Statystycznego od początku września. GUS nie docenił wzrostu cen energii w związku ze wzrostem cen gazu ziemnego dla domów o 12,4%. W sierpniu ceny energii wzrosły o 6,6%, w porównaniu z początkowymi szacunkami 6,1%. Statystyki pokazują, że inflacja zasadnicza w Polsce nadal jest wysoka. Szacujemy, że wzrósł on do 3,9% z 3,7% w lipcu.

Pokazuje wzrosty cen we wszystkich głównych modułach na podstawie szczegółowych danych. Ceny usług wzrosły do ​​6,6% z 6,2% w lipcu. Po otwarciu gospodarki właściciele restauracji i hoteli podnieśli ceny, wzrosły też koszty zorganizowanych podróży zagranicznych. Jak pisaliśmy w naszym komentarzu do danych wstępnych, firmy z tych sektorów korzystają na zmianie popytu po złagodzeniu ograniczeń. Ceny telekomunikacji i transportu uległy przyspieszeniu.

Producenci podnieśli również wyższe ceny. W sierpniu ceny surowców wzrosły o 5,1% w porównaniu do 4,6% w lipcu. Producenci wykorzystują rosnące koszty dla konsumentów, wykorzystując stale rosnący popyt zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dane GUS potwierdzają wizję, którą mieliśmy od około roku. Struktura PKB w Polsce sprzyja inflacji, a udział inwestycji prywatnych spada. To już pchnęło inflację do blisko 5% przed epidemią. Teraz powracający popyt napotyka na bariery podażowe, które utrzymają się w przyszłym roku. To wszystko pogłębia inflację, a porecesyjny spadek CBI w Polsce nie nastąpi. Przed nami dalsze stymulowanie konsumpcji poprzez redystrybucję dochodów proponowaną w polskim porozumieniu. Będziemy mieli do czynienia z efektami wstecznymi na CPI z 9% inflacji PPI.

Pomimo ostatnich śmiałych wypowiedzi prezesa NBP Adama Klabskiego, kiedy NBP aktualizuje swoje prognozy, naszą podstawową sytuacją jest zaakceptowanie pierwszej podwyżki stóp w Polsce w listopadzie. Mamy nadzieję, że nowy schemat przyniesie więcej CBI niż podano w lipcu. ) Niedawny wywiad z Glapińskim potwierdza ten pogląd. Chociaż inflacja jest niska, prawdopodobnie przekroczy 3,5% w 2022 r., powiedział gubernator. Szacujemy, że przyszłoroczna średnia inflacja wyniesie około 4,0%.

READ  Mathews Sowanik traci 2,5 sekundy i prowadzi 200 wolnych eliminacji w Polsce

Przewidywana poprawa w zakresie tolerancji banku, wysoka inflacja bazowa (szacujemy średnio ok. 3,7% do 2022 r.) i silna gospodarka (wzrost PKB ok. 5%) przemawiałyby za większościową podwyżką stóp w RPP jeszcze w tym roku. Naszym zdaniem decydujące będą tu wysokie miary CBI za listopad i grudzień. Do końca roku spodziewamy się, że inflacja CBI w Polsce zbliży się do 6%.