Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Unia Europejska zamierza porzucić środki w zakresie praworządności wobec Polski

Unia Europejska zamierza porzucić środki w zakresie praworządności wobec Polski

Unia Europejska ogłosiła w poniedziałek, że porzuci środki, które podjęła przeciwko Polsce sześć lat temu w związku z obawami dotyczącymi praworządności, które mogły spowodować utratę przez Warszawę głosu w sprawach bloku, co zostało przyjęte z zadowoleniem przez polski rząd.

Komisja Europejska oświadczyła, że ​​zamierza wycofać środek wprowadzony w grudniu 2017 r. na mocy art. 7 Traktatu UE po podjęciu przez nowy centrowy rząd w Warszawie kroków w celu rozwiązania tych problemów.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w poście na X, dawniej Twitterze, pochwaliła „nowy rozdział” Polski.

„Uważamy, że po ponad sześciu latach postępowanie na podstawie art. 7 można zamknąć. Gratuluję (polskiemu) premierowi Donaldowi Tuskowi i jego rządowi tego ważnego przełomu” – powiedziała.

Polska określiła tę decyzję jako „dobrą wiadomość dla Polski”.

„To wzmacnia pozycję Polski w Unii Europejskiej i czyni nas silnym graczem” – powiedziała Minister Finansów i Polityki Regionalnej Katarzyna Bielczyńska-Nalcz.

„Nie ma już nad nami mrocznego cienia” – powiedziała prywatnemu kanałowi TVN.

Procedura na podstawie art. 7 została wszczęta w wyniku kontrowersyjnych posunięć poprzedniego prawicowego rządu Polski, w tym utworzenia specjalnej Izby Dyscyplinarnej sprawującej władzę nad sędziami w kraju oraz orzeczenia stwierdzającego, że prawo UE jest gorsze od polskiego prawa krajowego.

Bruksela uznała te posunięcia za demokratyczny odwrót, który podważa standardy Unii Europejskiej i zagraża praworządności w bloku.

Komisja – oficjalny „strażnik” traktatów bloku – zareagowała wszczynając procedurę art. 7, którą Parlament Europejski przyjął w 2018 r.

Jednak pod koniec ubiegłego roku władzę w Polsce objął nowy prounijny rząd, na którego czele stoi premier Donald Tusk – były przewodniczący Rady Europejskiej, która reprezentuje 27 państw członkowskich bloku.

Od objęcia urzędu przez Tuska Polska zreformowała system sądownictwa, ponownie uznała prymat prawa UE i podjęła inne kroki, aby rozwiać obawy Brukseli.

READ  Możliwe, że ubezpieczenie od ryzyka wojennego przyczyni się do osiągnięcia zwycięstwa Ukrainy nad Rosją pod rządami Putina

W rezultacie Komisja w poniedziałkowym oświadczeniu stwierdziła, że ​​„uważa, że ​​nie ma już wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia praworządności w Polsce w rozumieniu art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej”.

Decyzję o wycofaniu środka wynikającego z art. 7 podejmie na następnym posiedzeniu ministrów spraw europejskich UE w dniu 21 maja.

Dodała, że ​​po tych konsultacjach „Komisja zamierza formalnie wycofać działania podjęte na mocy art. 7”.

W lutym Komisja zgodziła się udostępnić Polsce do 137 miliardów euro (148 miliardów dolarów) zamrożonych funduszy UE, powołując się na postępy w zakresie reform sądownictwa.

We wrześniu 2018 r. Parlament Europejski wszczął oddzielne postępowanie na podstawie art. 7 przeciwko Węgrom w celu ograniczenia niezależnych mediów, społeczeństwa obywatelskiego, sztuki i kultury.

Środek ten pozostaje w mocy, chociaż w grudniu Komisja udostępniła Węgrom 10 miliardów euro, powołując się na kroki mające na celu poprawę niezależności sądownictwa. Budapeszt twierdził, że posunięcie to wiąże się ze zniesieniem przez niego prawa weta w sprawie pomocy Unii Europejskiej dla Ukrainy.

PUR-AMJ/SPB