Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Jordania i Polska rozmawiają o współpracy w dziedzinie energii odnawialnej | kultura i społeczeństwo

Wiadomości Ammona – Arabski Komitet ds. Energii Odnawialnej (AREC) i polska delegacja dyskutowały o współpracy w dziedzinie energii odnawialnej, inteligentnych miast, technologii inteligentnych sieci i samochodów elektrycznych.

W oświadczeniu komisji podano w czwartek, że spotkanie sekretarza generalnego AREC Muhammada Al-Taaniego z polskim wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Jabłońskim dotyczyło sposobów opracowania mapy drogowej zapewniającej osiągnięcia praktyczne i naukowe. W szczególności nawiązanie wspólnej współpracy pomiędzy firmami energii odnawialnej w Polsce i Jordanii.

Al-Taani podkreślił globalne zainteresowanie zacieśnieniem współpracy z Królestwem, które ze względu na swoje kompetencje techniczne i wyszkoloną infrastrukturę uważane jest za bramę inwestycyjną do wielu krajów arabskich, wskazując, że położenie geograficzne Jordanii jest podstawą połączeń elektrycznych, zwłaszcza energii odnawialnej oraz transfer źródeł energii pomiędzy różnymi krajami Bliskiego Wschodu.

Obie strony zgodziły się również na zorganizowanie w Polsce w kwietniu przyszłego roku konferencji na temat energii odnawialnej, w której udział wezmą przedstawiciele kilku krajów arabskich. Zgodzili się również na uruchomienie wspólnych projektów dotyczących wykorzystania energii słonecznej w ogrzewaniu, chłodzeniu i magazynowaniu energii w Królestwie, zgodnie z oświadczeniem.

Szef polskiej delegacji podkreślił znaczenie współpracy z Jordanią w różnych dziedzinach, chwaląc kluczową rolę Jordanii w regionie w zakresie zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki oraz ochrony środowiska i ograniczania zmian klimatycznych.

AREC jest komitetem reprezentującym wszystkie zainteresowane strony związane z energią odnawialną w świecie arabskim. Działa pod nadzorem Rady Arabskiej Jedności Gospodarczej Ligi Państw Arabskich jako organizacja non-profit założona w 2011 roku w Ammanie i uznana dekretem królewskim.

READ  Johnson & Johnson proponuje 8,9 miliarda dolarów ugody w sprawie roszczeń związanych z rakiem talku