Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Najważniejsze wydarzenia w regionie EMEA w przyszłym tygodniu | Artykuł|Podcast

Oczekuje się, że techniczne spowolnienie na Węgrzech będzie kontynuowane, a przewidujemy, że PKB będzie spadał kwartalnie w miarę dalszego spadku konsumpcji gospodarstw domowych. W związku z utrzymującą się inflacją bazową w Polsce, wstępne odczyty CPI w przyszłym tygodniu powinny dodatkowo potwierdzić naszą opinię, że w tym roku nie ma miejsca na obniżki.