Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Nowe możliwości w ubezpieczeniu odpowiedzialności podatkowej w Polsce

Dziekan: Jakie masz doświadczenia z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i jego rozwojem w Polsce?

Piotr: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (DLI) stało się popularne w Polsce w ostatnich latach. Na wielu rynkach stała się nowością i stałą cechą transakcji.

Wzrost ten jest spowodowany nie tylko zwiększoną znajomością produktów ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenie gwarancyjne i odszkodowawcze (W&I) lub tytuł własności (TI), przez uczestników rynku, ale także wzrostem liczby kwestii kontraktowych i złożonością kwestii podatkowych, które należy rozwiązać. Chociaż nadal powszechne jest postrzeganie TLI jako części większej oferty W&I i TI, samodzielny TLI również cieszy się znaczącą reputacją.

Dean: Czy Covit-19 miał wpływ na wykorzystanie DLI?

Piotr: Tak, jednym z warunków, który przyczynia się do popularności TLI w Polsce jest to, że zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi COVID-19 termin na wydanie indywidualnych wyroków podatkowych wydłuża się z trzech do sześciu miesięcy. Tylko okazjonalne strony są skłonne tak długo czekać na transakcje. W rezultacie DLI może być umieszczane co tydzień lub codziennie, co jest świetnym sposobem na rozwiązanie problemów podatkowych, które mogły zostać rozwiązane przez wyroki podatkowe w przeszłości.

Dziekan: Jakie polskie kwestie podatkowe są zazwyczaj ubezpieczone?

Piotr: Jednym z najczęściej stosowanych produktów TLI w Polsce jest „ubezpieczenie VAT / CLAT przy transakcjach na rynku nieruchomości”. Produkty te obejmują przeklasyfikowanie sprzedaży całego składnika aktywów (podlegającego zwrotowi VAT) na sprzedaż koncernu (z zastrzeżeniem bezzwrotnego podatku CLAT).

Ubezpieczone jest również potencjalne wykorzystanie tzw. „Klauzul dotyczących nieruchomości” w różnych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowym prawie polskim. Takie klauzule są co do zasady opodatkowane w Polsce w przypadku sprzedaży ponad 50% udziałów w postaci nieruchomości położonych w Polsce (w przeciwieństwie do opodatkowania w państwie sprzedającego).

W wielu przypadkach to, czy takie warunki mają zastosowanie, wykracza poza jasne ramy. Różnica między nieruchomościami a infrastrukturą, która nie jest uznawana za nieruchomość, jest w wielu przypadkach dyskusyjna. Stwarza to wielką szansę dla TLI – zwłaszcza w kontraktach w sektorach użyteczności publicznej, żeglugi, infrastruktury czy telekomunikacji.

READ  Eliport zainstaluje infrastrukturę ładowania w 70 lokalizacjach Carrefour w Polsce

Ponadto przestrzeganie przepisów dotyczących podatku u źródła to rosnący rynek TLI w Polsce. W ostatnich latach ponownie skupiono się na linii zawieszenia. Organy podatkowe mają tendencję do utrzymywania polskich firm na wyższym poziomie niż w przeszłości.

W szczególności od czasu wprowadzenia przepisów z 2019 roku podatnicy wyraźnie domagają się zachowania należytej staranności przy stosowaniu określonego traktowania podatku u źródła. Ubezpieczone może być również ryzyko związane z podatkiem u źródła. Opodatkowanie koncentruje się na weryfikacji prawidłowości i słuszności stanowiska podatnika oraz sposobach potwierdzenia pozycji podatnika w przypadku kontroli podatkowej. Zagadnienia dotyczące podatku u źródła i technologii ubezpieczeniowej są szczególnie istotne dla branży medialnej i telekomunikacyjnej.

Dziekan: Widzimy znaczną liczbę zapytań dotyczących polityki podatkowej związanej z polityką General Anti-Avoidance Rule (GAAR) w całej Europie. Czy to jest coś, co jest nieuchronnie rozważane w Polsce?

Piotr: GAAR, który ma zastosowanie do wszystkich sytuacji uznanych w polskich przepisach podatkowych za „ sztuczne ”, a wiele zasad, które obejmują określone sytuacje, ma pewne zalety w zależności od tego, czy określone działania są podejmowane z ważnych powodów biznesowych (np. W Polsce przepisy CIT są neutralne podatkowo jeżeli łączenie spółek nie jest dokonywane ze względów podatkowych rozpatrywanych).

W wielu przypadkach takie ryzyko można ubezpieczyć. Ubezpieczenie zwykle obejmuje zarówno „warunki uzasadnienia biznesowego”, jak i GAAR (ich stosowanie nie wyklucza się wzajemnie). W dużym stopniu koncentruje się na biznesowych powodach podjętych działań, alternatywach dla osiągnięcia celów ubezpieczonych (gdyż mogą one być podstawą do potencjalnego wyzwania ze strony organów podatkowych) oraz sposobach, w jakie te biznesowe powody mogą być z powodzeniem udowodnione na linii i na piśmie. I / lub postępowanie sądowe.

Ten rodzaj ubezpieczenia pomaga zaradzić ryzyku związanemu ze złożonymi strukturami akwizycyjnymi lub restrukturyzacją przed transakcją, np. Kiedy podatki biznesowe wyrastają z dużej firmy w celu przyszłej sprzedaży. W niektórych przypadkach takie plany są uruchamiane na długo przed faktyczną sprzedażą.

READ  Polski rząd zakazał importu zboża i żywności z Ukrainy

Dodatkowym powodem stosowania TLI w takich przypadkach jest to, że „reguły biznesowe” lub stosowanie GAAR nie mogą być przesłonięte osobistymi wyrokami podatkowymi. W praktyce pozostawia to stronom złożone ustalenia dodatkowe lub ubezpieczenie jako sposób zarządzania ryzykiem podatkowym.

Dean: Jak widzisz pojawienie się polityki TLI w Europie i Polsce?

Piotr: Wspomniane nowe produkty TLI to tylko wierzchołek góry lodowej TLI. Inne potencjalne obszary ubezpieczeń to ryzyko przekwalifikowania umów P2B na umowy o pracę, ryzyko wyzwań związanych z podatkiem od nieruchomości czy warunki ograniczenia odliczeń od odsetek.

Rynek rośnie poziomo (co roku umieszczanych jest więcej polityk TLI), ale także w pionie (opracowuje się więcej nowych rodzajów polityk TLI). Najbliższe lata będą okresem wzrostu TLI w Polsce.

Dean Andrews

Prezes ds. Ubezpieczeń Odpowiedzialności Podatkowej Grupy PMS

Ta strona jest przeznaczona dla instytucji finansowych, profesjonalnych inwestorów i ich profesjonalnych doradców. To jest tylko w celach informacyjnych. Przeczytaj nasze Zasady i warunki I Polityka prywatności Przed skorzystaniem z serwisu. Wszystkie sprawy podlegają ściśle przestrzeganym prawom autorskim.

© 2021 Euromoney Corporate Investor PLC. Proszę zobaczyć, aby uzyskać pomoc Nasze pytania.