Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Opinia: Ta ustawa jest atakiem na wolną prasę w Polsce

Na początku tego roku posłowie z rządzącej w Polsce koalicji Prawo i Sprawiedliwość zaproponowali zmianę art. 35 ustawy o radiofonii i telewizji. ten Modyfikacja Mówi, że posiadacze abonamentu telewizyjnego i radiowego nie mogą być kontrolowani bezpośrednio ani pośrednio przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Innymi słowy, gdyby została uchwalona, ​​firmy medialne zlokalizowane poza Europą nie byłyby w stanie posiadać żadnego pakietu kontrolnego w polskich mediach.
Prawo dotyczy bezpośrednio Discovery, Inc. Z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która jest właścicielem telewizja, najpopularniejsza komercyjna sieć informacyjno-rozrywkowa w Polsce, za pośrednictwem swojej holenderskiej spółki zależnej. Grupa TVN/Discovery obsługuje kanał informacyjny TVN24, a także 23 inne marki kanałów w Polsce. (Odkrycie planuje fuzję z WarnerMedia, macierzystą spółką CNN).
Koalicja rządząca twierdzi, że ustawa medialna ma chronić Polskę przed zagraniczną propagandą. Jednak dla Discovery i każdego inwestora pozaeuropejskiego w Polsce ta ustawa jest testem stabilności regulacyjnej kraju i partnerstwa polsko-amerykańskiego. A dla Polaków stawką są jeszcze poważniejsze wartości, bo to decydujący moment dla rządów prawa, wolności prasy i demokracji w Polsce. Wszystkie te podstawowe prawa są zagrożone.
Ataki na niezależne media w Polsce trwają od lat. Wkrótce po wyborach w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zaczęło zastraszać i osłabiać niezależne media w kraju. Dokonano tego za pomocą środków legislacyjnych i regulacyjnych. Na przykład pod koniec 2015 r. koalicja rządząca zmieniła akta Prawo, dając rządowi prawo do mianowania szefów państwowej telewizji i radia publicznego. Od tego czasu rząd rozpoczął kilka kampanii przeciwko niezależne media w kraju.
W ubiegłym miesiącu Sejm RP niewielką większością głosów przegłosował ustawę o własności mediów, wysyłając ją do Senatu. ten Senat Odrzuciłem rachunek w zeszłym tygodniu, a teraz wraca do sigm, który odbędzie się ponownie w środę, w Międzynarodowy Dzień Demokracji.
Kilku ekspertów prawnych, ekonomicznych i międzynarodowych stwierdziło na posiedzeniu Senatu, że projekt ustawy jest wyraźnym naruszeniem polskiej konstytucji, prawa UE i dwustronnej umowy inwestycyjnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. To jednak nie koniec wieloletniej kampanii podważania wolności mediów w Polsce. Jednocześnie TVN złożył wniosek o odnowienie koncesji na prowadzenie tam TVN24. Obecna dziesięcioletnia koncesja medialna wygasa 26 września, a TVN wciąż czeka na decyzję KRRiT w sprawie jej przedłużenia. ten Prośba o odnowienie Został wprowadzony 18 miesięcy temu.
ten Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Nie ma podstaw prawnych do odmowy licencji, z czym zgadzają się eksperci prawni. Jednak niezależnie od bardzo wyraźnego statusu prawnego i regulacyjnego, nie został jeszcze przyznany.

Każdego dnia do pracy w Polsce jeździ dla nas ponad 1000 dziennikarzy, zdeterminowanych, by dostarczać Polakom rzetelne i obiektywne informacje. Są podstawą polskiej demokracji. Discovery i TVN dbają o rządy prawa i podstawowe wolności obywatelskie w Polsce, ale my jesteśmy zdecydowani w obronie praw Polaków i biznesu TVN.

READ  Abhijit Sawant potępia Amita Kumara za krytykowanie Indian Idol 12 po jego emisji

Proponowana ustawa jest atakiem na podstawowe demokratyczne zasady wolności słowa i niezależności mediów i bezpośrednio dotyka TVN i Discovery. Wynik powinien być również bardzo niepokojący dla każdej instytucji inwestującej w Polsce i innych demokratycznych krajach. Poprzez to prawo Polska bezpośrednio podważa wartości, które łączyły Polskę z Europą i wyrywa podstawy polsko-amerykańskich relacji.

Mamy nadzieję, że Parlament zablokuje projekt ustawy na posiedzeniu w tym tygodniu i przyzna TVN24 koncesję na działalność w Polsce – a nie ogranicza prawa polskich widzów do wyboru i dostępu do wiarygodnych i niezależnych informacji. To wielki test demokracji dla narodu.