Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska: Badanie pokazuje stosunkowo wysoką akceptację społeczną dla pracowników migrujących

Polska: Badanie pokazuje stosunkowo wysoką akceptację społeczną dla pracowników migrujących

Jak wynika z najnowszego badania CBOS, dużej i znanej w Polsce agencji sondażowej, 58% Polaków uważa, że ​​imigranci powinni mieć możliwość podejmowania w Polsce jakiejkolwiek pracy. Badanie przeprowadzono w dniach 2-11 października 2023 roku na próbie 1110 osób.

Z tego samego sondażu wynika, że ​​35% Polaków uważa, że ​​pracownicy zagraniczni powinni być zatrudniani tylko w niektórych branżach, a tylko 4% uważa, że ​​ta grupa nie powinna w ogóle pracować w Polsce. W porównaniu z podobnym badaniem przeprowadzonym w 2019 r., o 4% spadł odsetek osób uważających, że imigrantom należy zapewnić pełny dostęp do polskiego rynku pracy.

Większość respondentów badania uważa, że ​​zatrudnianie obywateli państw trzecich (TCN) w Polsce jest korzystne dla osób i firm, które ich zatrudniają (83% vs. 8% uważa inaczej), ale także dla polskiej gospodarki (72% vs. 17%). Ponadto 56% uważa, że ​​jest to korzystne dla wszystkich pracowników w Polsce, a 48% uważa, że ​​jest to korzystne dla nich. Do grup narodowościowych wspólnych dla obywateli państw trzecich w Polsce należą Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie, Hindusi i Nepalczycy.

Okazuje się, że respondenci mają świadomość, że największą liczbę pracowników migrujących w Polsce stanowią Ukraińcy. Ponadto większy odsetek respondentów (22%) niż w 2019 r. (8%) był świadomy rosnącej liczby pracowników z Azji, zwłaszcza z Nepalu, Indii i Bangladeszu.

Stosunkowo wysoki poziom akceptacji wśród Polaków wobec zatrudniania cudzoziemców może przyczynić się do poprawy integracji imigrantów pracujących w Polsce.

READ  Analiza sugeruje, że zezwolenia dla kopalni węgla w NSW mogą cofnąć prace nad celami zerowej emisji netto.