Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska potroi „zwrot z inwestycji” w związku z członkostwem w UE – Euractiv

Polska potroi „zwrot z inwestycji” w związku z członkostwem w UE – Euractiv

Według danych zaprezentowanych we wtorek na konferencji prasowej minister finansów i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęczit, Polska zainwestowała w unijnym programie 86 miliardów euro, a przez 20 lat członkostwa zarobiła 261 miliardów euro.

Pełczyńska-Nałęcz podała dane na dzień przed obchodami 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

„Do wszystkich, którzy twierdzą, że płacimy dodatkowo za Unię Europejską: jest wręcz odwrotnie” – powiedział minister.

Do marca 2024 r. Polska otrzymała łącznie 261 mld euro transferów z budżetu UE, w tym 165 mld euro w ramach polityki spójności, 11,4 mld euro z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz 78 euro w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). – dodał minister.

Polsce przez długi czas odmawiano dostępu do unijnego funduszu ratunkowego ze względu na obawy Komisji Europejskiej dotyczące praworządności za poprzedniego rządu PiS (ECR).

Komisja uchyliła swoją decyzję dopiero po przedstawieniu przez obecny gabinet premiera Donalda Tuska planu reform przywracających niezależność sądownictwa w kraju.

Jednakże ze względu na duże opóźnienia istnieje ryzyko, że Polska nie dotrzyma terminu realizacji wszystkich inwestycji i reform przewidzianych w Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), co może skutkować utratą środków unijnych.

Rząd przyjął we wtorek nowelizację planu ratunkowego, która ma zapewnić dotrzymanie terminu i spłatę przez UE Polski.

Polska kwalifikuje się do 59,8 mld euro w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w postaci pożyczek uprzywilejowanych.

Polska przystąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku wraz z Cyprem, Czechami, Estonią, Węgrami, Łotwą, Litwą, Maltą, Słowacją i Słowenią.

(Aleksandra Krzysztoszek | Euractiv.pl)

Przeczytaj więcej z Euractiv

Zapisz się teraz do naszego biuletynu Wybory do UE Dekodowane