Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Komisja stwierdza, że ​​Bułgaria i Polska powinny zintensyfikować wysiłki w zakresie adaptacji i zmian klimatycznych

Komisja stwierdza, że ​​Bułgaria i Polska powinny zintensyfikować wysiłki w zakresie adaptacji i zmian klimatycznych

Programy energetyczno-klimatyczne Bułgarii i Polski nadal muszą wypełnić pewne luki.

Reklama

Według oceny Komisji Europejskiej krajowe plany w zakresie energii i klimatu Bułgarii i Polski (NECP) są niewystarczające, aby w sprawiedliwy sposób przyczynić się do wysiłków UE na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia i zapewnienia sprawiedliwej społecznie transformacji.

Władza wykonawcza UE analizuje projekty planów energetyczno-klimatycznych (NECP), które państwa członkowskie muszą sfinalizować do końca czerwca, pod kątem sposobu osiągnięcia celów bloku na rok 2030, w tym kluczowego celu, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. 55% poniżej poziomu z 1990 r.

Zarówno Warszawa, jak i Sofia nie dotrzymały terminów na złożenie pierwszych projektów pod koniec 2023 r., co Komisja Europejska stwierdziła obecnie w zaleceniach opublikowanych 26 kwietnia.

W przypadku obu krajów organ wykonawczy UE stwierdził brak jasnej analizy skutków zielonej transformacji w praktyce oraz niewystarczające środki, aby osiągnąć rozsądne odejście od paliw kopalnych, w przypadku których węgiel jest głównym źródłem energii w obu krajach. Organ wykonawczy UE stwierdził, że w bułgarskich i polskich projektach planów brakowało wystarczającej analizy wpływu zmian klimatycznych i potencjalnych zagrożeń dla osiągnięcia ogólnych celów.

Natomiast oba kraje pozytywnie odebrali swoje plany zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej i bezpieczeństwa energetycznego.

Perspektywa organizacji pozarządowej

Odrębna analiza opublikowana dzisiaj (29 kwietnia) przez organizację pozarządową Collaborative Climate Action Network (CAN) Europe krytykuje plan Bułgarii, stwierdzając, że potrzebne są dalsze wysiłki na rzecz dekarbonizacji, a zwłaszcza ogrzewania budynków.

Bułgarskie stowarzyszenie na rzecz ochrony środowiska Za Zemiata wspomniało o „w dużej mierze niewystarczającym” poziomie zaangażowania w zwiększanie efektywności energetycznej, przy czym Sofia zamierza do 2050 r. wyremontować jedynie 20% krajowych zasobów budowlanych. Organizacja pozarządowa wzywa do uwzględnienia „rządu zerowego netto” Inicjatywa” wymaga od organów zarządzania publicznego dążenia do neutralności klimatycznej.

READ  F1: Dlaczego Polska nie dostanie własnego Grand Prix?

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju (IST) wzywa nowo utworzony rząd Tuska do przyspieszenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w elektroenergetyce i ciepłownictwie. Inne zalecenia obejmują wycofywanie się z wykorzystania węgla i gazu do celów grzewczych oraz wycofywanie się z paliw kopalnych.

Christophe Jost, starszy specjalista ds. polityki UE w organizacji pozarządowej CEE Bankwatch Network, powiedział, że polski plan stanowi „ogromną poprawę” w stosunku do poprzednich celów polityki, w szczególności w zakresie energetyki wiatrowej, modernizacji sieci elektroenergetycznej i walki z ubóstwem energetycznym, wyraził jednak zastrzeżenia co do planów gazowych . .

„Szczególnie niepokojące jest to, że Polska w dalszym ciągu woli skupiać się na gazie zamiast na węglu, który pozostaje paliwem przejściowym. Obawiamy się, że rozbudowa infrastruktury i dywersyfikacja importu na lata zamkną kraje w paliwach kopalnych” – Jost powiedział Euronews.

Podobnie sytuacja wygląda w Bułgarii, wskazał na spodziewany wzrost zużycia gazu kopalnego, nowe inwestycje w sieci przesyłowe, krajowe wydobycie gazu i zgazowanie domów.

„Nierozsądnie jest uważać, że Unia Europejska planuje zakazać stosowania w domach kotłów na paliwa kopalne do 2040 r., w związku z czym konsumenci będą musieli wymienić swój system grzewczy i ponownie zainwestować w niego” – zauważył Jost.

Wszystkie kraje UE mają czas do 30 czerwca na sfinalizowanie swoich krajowych planów w zakresie energii i klimatu, uwzględniając zalecenia Komisji.