Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska zakazuje sprzedaży napojów energetyzujących nieletnim, producenci szukają sposobów na obejście tego problemu – Euractive

Polska zakazuje sprzedaży napojów energetyzujących nieletnim, producenci szukają sposobów na obejście tego problemu – Euractive

Od 1 stycznia w Polsce zaostrzono przepisy dotyczące sprzedaży napojów energetyzujących zawierających kofeinę lub taurynę, przy których zakupie wymagane jest posiadanie dokumentu tożsamości. Jednak pierwsi piwowarzy już dawno próbowali obejść ten zakaz.

Zakaz sprzedaży powstał w wyniku konsultacji z zróżnicowanym panelem ekspertów i ma na celu priorytetowe traktowanie zdrowia dzieci i młodzieży, które coraz bardziej interesują się napojami energetycznymi.

Dalej, Według badania UCE Research i SYNO Poland 2020 przeprowadzonego dla Grupy AdRetail59% dorosłych Polaków popiera prawny zakaz sprzedaży napojów energetyzujących nieletnim.

„Poza zakazem sprzedaży ważne jest podejmowanie inicjatyw mających na celu edukację dzieci i ich rodziców lub opiekunów na temat skutków zdrowotnych takich napojów” – powiedziała Euractiv Rzecznik Praw Dziecka Monika Horna-Sieslak.

Zakaz sprzedaży, ale nie konsumpcji

W Polsce „napój energetyczny” definiuje się jako napój objęty Polskiej Klasyfikacji Konsumpcji oraz Towarów i Usług, który „zawiera kofeinę w stosunku 150 mg/l lub wyższym do tauryny, z wyłączeniem substancji występujących naturalnie”.

Rzecznik Praw Dziecka w komentarzu dla Euractiv podkreślił niekorzystny wpływ tych napojów na zdrowie dzieci, szczególnie ze względu na wysoką zawartość kofeiny i węglowodanów.

Oprócz zakazu sprzedaży, nowa ustawa nakazuje, aby napoje zawierające taurynę lub kofeinę były wyłącznie etykietowane, a producentowi, który tego nie zrobi, grożą kary do 200 000 zł (około 45 914 euro) lub ograniczenia wolności. .

Ustawa wprowadza całkowity zakaz sprzedaży napojów energetyzujących w sklepach i automatach na terenie kampusów szkół i innych jednostek oświatowych.

W ten sam sposób sprzedający alkohol lub wyroby tytoniowe mogą poprosić o dowód tożsamości, jeśli nie są pewni wieku danej osoby. Jednak w odróżnieniu od zakazów dotyczących alkoholu i wyrobów tytoniowych, napoje energetyczne mogą być nadal spożywane przez dzieci i młodzież do 18. roku życia, gdyż przepis ten zabrania jedynie sprzedaży tych napojów.

READ  W Oświęcimiu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w Pływaniu Artystycznym

Producenci szukają sposobu na obejście zakazu

Producenci napojów już starają się ominąć zakaz sprzedaży, ograniczając zawartość tauryny i kofeiny w napojach do 140 mg/l. Ponadto w sklepach dostępne są obecnie słodycze zawierające kofeinę w dopuszczalnych prawnie granicach.

Ponieważ produkty te nie są objęte zakazem, sprzedawcy detaliczni mogą je sprzedawać osobom w każdym wieku.

Jedna z sieci sklepów (Żabka) jest także producentem napojów bezkofeinowych. Zapytany przez „Gazetę Wyborczą”.Odnosząc się do swojej wewnętrznej polityki dotyczącej napojów energetycznych, odpowiedział: „Ściśle przestrzegamy decyzji zawartych w dodatkowych wytycznych dotyczących sprzedaży poszczególnych produktów wydanych przez odpowiednie przedsiębiorstwa i organy regulacyjne”.

Jako sieć licząca ponad dziesięć tysięcy sklepów, firma wyjaśniła, że ​​zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności i oferuje klientom szeroki wybór. „Jednocześnie zachęcamy naszych klientów do sięgania po zdrowsze alternatywy i prowadzenia działań edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców”.

Czy powinniśmy zakazać sprzedaży energetyzatorów nieletnim?

Rynek napojów energetyzujących w Polsce od lat notuje stały wzrost.

analitycy Euromonitora, W analizie „Rzeczpospolitej” w połowie 2023 rDwa lata temu rynek ten wyceniano na 2,22 mld zł (prawie 504 mln euro), a w 2023 r. ma osiągnąć 3,25 mld zł (prawie 744 mln euro), co oznacza wzrost o 46% w latach 2021–2023.

Około 18% dzieci w wieku 3-10 lat spożywa napoje energetyzujące przynajmniej raz w roku. Według raportu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Na podstawie danych z 16 krajów europejskich.

Wśród objętych badaniem dzieci osoby pijące energię najrzadziej przebywały na Węgrzech (6%), w Belgii (8%), Austrii (9%), Grecji (10%), na Cyprze (11%) oraz w Polsce i Rumunii (12% ). ) natomiast najwyższy odsetek dzieci spożywających te napoje odnotowano w Wielkiej Brytanii (24%), Hiszpanii (26%) i Czechach (40%).

Dane sugerują, że zakaz sprzedaży napojów energetyzujących nieletnim byłby krokiem we właściwym kierunku.

READ  Z Polski do Paryża na 9INE CSGO

Litwa była pierwszym państwem członkowskim UE, które w 2014 r. wprowadziło zakaz sprzedaży napojów energetyzujących nieletnim. W 2016 r. w ich ślady poszło inne państwo bałtyckie, Łotwa. Polska stała się trzecim krajem, który wprowadził zakaz.

[By Paulina Mozolewska, Edited by Vasiliki Angouridi/Zoran Radosavljevic | Euractiv.com]

Przeczytaj więcej z Euractiv