Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polska żywność za granicą – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska żywność za granicą – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiceminister Adam Nowak spotkał się także z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Sukces polskiego eksportu żywności

„Chciałbym podziękować producentom, eksporterom i przedsiębiorcom za ich wkład w niezwykły sukces Polski w eksporcie i 10-krotny wzrost wolumenu polskiego eksportu rolno-spożywczego w ciągu ostatnich 20 lat” – powiedział Podsekretarz Stanu. Podkreślił także, że w ciągu 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej wartość polskiego eksportu żywności wzrosła w 2023 roku do 51,8 mld euro.

„Rozwój i unowocześnienie przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym wykorzystanie środków unijnych, umożliwiło rozkwit także polskim rolnikom i całej polskiej gospodarce” – dodał wiceminister.

Beneficjenci polskiej żywności

Jak zauważył wiceminister Adam Nowak, rynek unijny to największy tradycyjny rynek dla polskich produktów rolno-spożywczych.

„Jednak spadek liczby ludności w Europie powoduje poszukiwanie nowych rynków dla polskiej żywności. Rośnie liczba ludności na świecie i popyt na żywność” – zauważył.

Szanse i wyzwania

Wiceminister Nowak podkreślił potencjał wytwarzania energii jako jedną z głównych szans dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Zdaniem Podsekretarza Spraw Zagranicznych jednym z głównych celów polskiego rządu jest wspieranie naszej gospodarki za granicą poprzez działalność doradców rolnych w polskich placówkach dyplomatycznych.

Nowak stwierdził, że kraj powinien także wzmocnić sektor rolno-spożywczy poprzez wsparcie edukacji, badań i innowacji. Zadania te realizują m.in. instytucje powiązane z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Ważnym zadaniem jest kształcenie kompetentnych pracowników” – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadzoruje 64 szkoły rolnicze, które zajmują się także przetwórstwem rolno-spożywczym.

Tematyka dyskusji panelowych

Podczas sesji „Polska żywność za granicą: sukcesy, szanse i wyzwania” poruszono następujące tematy:

• Jak zwiększyć wartość dodaną polskiego eksportu?

• Eksportuj polskie marki i produkowane produkty.

• Rynek unijny głównym odbiorcą polskiej żywności – jak pogorszenie koniunktury gospodarczej w Niemczech wpłynie na eksport? Rynki Państw Trzecich – Gdzie szukać szans na polską żywność (Azja i Bliski Wschód).

READ  Dlaczego Melbourne jest teraz najtańszym australijskim miastem do wynajęcia domu w

• Konkurencyjność polskiej żywności w kontekście zbliżenia Ukrainy z Unią Europejską – zagrożenia, zalety i recepty.

O wydarzeniu

Europejska Konferencja Gospodarcza w Katowicach to największe wydarzenie biznesowe w Europie Środkowej. Poruszana tematyka dotyczy złożonej sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na gospodarkę. Prelegentami są przedstawiciele zagranicznych firm, instytucji, organizacji i rządów.