Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Polski rynek zwiększa perspektywy turystyki na Cyprze

Polski rynek zwiększa perspektywy turystyki na Cyprze

Utrata rynku rosyjskiego i spodziewany spadek liczby turystów z Izraela spowodowały przekierowanie wysiłków Wolnych Władz Famagusty w stronę krajów UE.

Po Targach Berlińskich Regionalne Przedsiębiorstwo Rozwoju i Promocji Turystyki Famagusta (ETAP) wraz z hotelami z regionu reprezentowało województwo na roadshow zorganizowanym przez Ministerstwo Turystyki w dniach 8-10 kwietnia w Warszawie, Krakowie i Katowicach.

Komunikaty otrzymane przez władze Wolnej Famagusty z wschodzącego polskiego rynku, zdaniem ETAP, były szczególnie optymistyczne.

Wzrosło zainteresowanie Ajia Napą i Protaras turystyką masową w miesiącach letnich, a także prywatnymi formami turystyki. Ponadto szacuje się, że liczba przyjazdów z Polski w 2024 r. przewyższy liczbę przyjazdów z roku poprzedniego.

ETAP Famagusta poinformował, że odbył cykl spotkań z czołowymi organizatorami turystyki działającymi na polskim rynku, których celem jest promocja regionu i dalsze wzmocnienie trendu obserwowanego w ostatnich latach w różnych polskich miastach, które wykazały zaufanie do regionu.

Jak zauważono, poprzez te spotkania wyrażono wyraźną intencję wzmocnienia istniejącej współpracy, „co jest szczególnie zachęcającym elementem dla sektora turystycznego w regionie, a także na Cyprze szerzej, biorąc pod uwagę, że Polska jest ważnym rynkiem z dużymi perspektywami, zarówno w zakresie turystyki letniej i turystyki prywatnej przez cały rok.

Odnosząc się do perspektyw polskiego rynku, który staje się coraz ważniejszy dla cypryjskiej turystyki, George Kafkalias, operator ETAP Famagusta, komentuje: „Połączenie pomiędzy lotniskiem w Larnace a wieloma miejscami docelowymi w Polsce za pomocą bezpośrednich lotów jest czynnikiem decydującym o dalszych inwestycjach w polskim rynku rynek. „

Dodał także, że ważnym aspektem podkreślanym podczas spotkań była wyrażona przez organizatorów podróży intencja wykorzystania regionu jako atrakcyjnego kierunku podróży przez cały rok, co – jego zdaniem – tworzy nową dynamikę.

Należy podkreślić, że obecność ETAP Famagusta na warsztatach i prezentacjach w Polsce wpisuje się w działania uzgodnione przez członków ETAP na rok 2024 i stanowi integralną część nowej strategii komunikacji i promocji na rynkach międzynarodowych sformułowanej na rok bieżący. .

READ  Ceny domów w Sydney i Melbourne spadają wraz ze spadkiem popytu wśród kupujących