Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Poseł Polski do spraw rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych – finanse i biznes

Poseł Polski do spraw rozwoju stosunków handlowych i gospodarczych – finanse i biznes

LAHORE: Ambasador RP Maciej Pisarski podkreślił potrzebę rozszerzenia stosunków handlowych i gospodarczych pomiędzy Pakistanem a Polską.

Podkreślił, że łączny wolumen wymiany handlowej pomiędzy obydwoma krajami wynosi blisko miliard dolarów i wymaga co najmniej jego podwojenia. Dzięki statusowi GSP Plus Pakistan wyeksportował towary o wartości 800 mln dolarów, podczas gdy polski eksport do Pakistanu w ubiegłym roku wyniósł 128 mln dolarów.

Ambasador wyraził wdzięczność Omańskiej Izbie Handlowo-Przemysłowej za jej godne pochwały wysiłki i inicjatywy, które ułatwiły wizytę tej delegacji w Pakistanie. Ambasador przedstawił te uwagi, przewodnicząc polskiej delegacji handlowej wysokiego szczebla podczas spotkania w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lahore.

Przemówienie powitalne wygłosił Prezes Bahrajńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Kashif Anwar. W spotkaniu uczestniczyli także Konsul Honorowy RP w Lahore Ahmed Hussain, Joanna Zdanowska z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, członkowie Rady. Komitet Wykonawczy Izby Handlowo-Przemysłowej Bahrajnu oraz duża liczba przedstawicieli środowiska biznesowego. Przy tej okazji odbyły się także spotkania B2B pomiędzy pakistańskimi i polskimi przedsiębiorcami.

Zwracając się do delegacji, Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Omanie, Kashif Anwar, wyraził uznanie dla bliskiej i regularnej komunikacji z Ambasadorem Polski i pochwalił jego wysiłki na rzecz poprawy wizerunku Pakistanu na poziomie światowym. Podkreślił, że Polska pokazała światu stronę Pakistanu, jakiej zazwyczaj nie pokazują media. Kashif Anwar wyraził nadzieję, że wizyta ta zapoczątkuje nową erę współpracy gospodarczej między Pakistanem a Polską. Stwierdził, że wizyta pozytywnie podkreśli wizerunek Pakistanu na świecie i odegra kluczową rolę w poprawie gospodarki narodowej.

Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Omanu poinformował polskich delegatów, że Polska jest jednym z głównych partnerów handlowych Pakistanu i jest obecnie ósmym co do wielkości rynkiem eksportowym produktów pakistańskich w Europie. Stwierdził, że wolumen dwustronnej wymiany handlowej, który w latach 2022-2023 wyniósł ok. 423 mln dolarów, powinien zostać zwiększony do co najmniej 2 mld dolarów.

READ  Wpływ wojny ukraińskiej na Polskę - Natalia Jednaszewska Alec Hunter

Ważną rolę w tym zakresie mogą odegrać delegaci z różnych sektorów, m.in. budownictwa mieszkaniowego, deweloperskiego, pelletu drzewnego, zakładów zagospodarowania odpadów, chemicznego, budowlanego, górniczego, rafineryjnego, elektronicznego, farb i lakierów. Wyraził pewność, że członkowie Libańskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w pełni skorzystają ze spotkań B2B i wzmocnią komunikację ze swoimi polskimi odpowiednikami.

Kashif Anwar podkreślił także wyzwania klimatyczne stojące przed Pakistanem oraz potrzebę wsparcia ze strony przyjaznych krajów w celu przywrócenia ekosystemów, poprawy wskaźnika czystej zieleni, rozwoju obszarów miejskich odpornych na zmianę klimatu i sadzenia większej liczby drzew. Zaznaczył, że Polska może odegrać w tym kluczową rolę.

Odniósł się także do Rady ds. Ułatwiania Inwestycji Prywatnych utworzonej przez rząd Pakistanu, która koncentruje się na przyciąganiu nowych inwestycji w pięciu kluczowych sektorach: obronności, rolnictwie, minerałach, ICT i energii. Anwar namawiał polskich inwestorów do zbadania możliwości inwestycyjnych w ramach Międzynarodowego Centrum Inwestycyjnego.

Ambasador RP podkreślił, że polscy inwestorzy w pełni wykorzystają dostępne możliwości, a Ambasada RP udziela polskim przedsiębiorcom wskazówek dotyczących perspektyw handlowych w Pakistanie. Podkreślił potrzebę rozszerzenia stosunków handlowych i gospodarczych pomiędzy Pakistanem i Polską. Podkreślił, że polska gospodarka, licząca 1,4 biliona dolarów, zajmuje 21. miejsce na świecie i szóstą co do wielkości gospodarkę w Unii Europejskiej. Powiedział, że Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Unii Europejskiej, odnotowując wzrost o 900% od 1990 r. Oczekuje się, że w tym roku polski import i eksport sięgnie około 700 miliardów dolarów. Podkreślił duże możliwości Pakistanu w zakresie produkcji tekstyliów, w tym produkcji przędzy, produkcji tkanin i produkcji odzieży.

Rejestrator biznesowy praw autorskich, 2024