Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Powerhouse Energy wybuduje JV zakład wodorowy w Polsce

Powerhouse Energy wybuduje w Polsce instalację wodorową JV.

Powerhouse Energy Group plc – wodór z Bingley, brytyjskich producentów odpadów z tworzyw sztucznych – uzgadnia warunki z Hydrogen Utopia International plc dotyczące wspólnego rozwoju zakładu wytwarzania wodoru z odpadów nienadających się do recyklingu w Koninie w Polsce.

Mówi, że wniesie wkład w koszty rozwoju projektu z HUI w stosunku 50:50. Powerhouse Energy uzgadnia stałą kwotę 250,00 EUR na wszelkie koszty poniesione przez HUI w celu zagospodarowania terenu, a projekt Konin zostanie uznany za część wkładu HUI w dotychczasowe koszty rozwoju JV.

HUI twierdzi, że otrzyma również premię w wysokości 250 000 euro, co oznacza, że ​​całkowity wkład potęgi do HUI wyniesie 500 000 euro.

Hydrogen Utopia International z siedzibą w Londynie jest pionierem w technologii wodorowej z nienadających się do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych. Spółka joint venture podąża za innym porozumieniem między dwiema firmami w zeszłym miesiącu, dotyczącym JV 50:50 dla zakładu odpadów z tworzyw sztucznych na wodór w Tipperary w Irlandii.

Guy PetersPrezes Zarządu HUI mówi:

Umowa ta formalizuje poprzednią współpracę pomiędzy HUI i PHE w ramach projektu Kohn i pozwoli nam wykorzystać wiedzę techniczną i możliwości każdego z naszych zespołów, a także rozległą sieć dostawców i ekspertów obu firm.

Według Najnowsze wiadomości kształtujące rynek wodoru Centrala wodorowa

Brief: Powerhouse Energy zbuduje w Polsce zakład wodorowy JV, 23 sierpnia 2022

READ  Wojna rosyjsko-ukraińska: dlaczego Ukrainie potrzebne są obce samoloty