Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Recykling: Polska powoli nadrabia zaległości

W całym kraju działa już dziewięć spalarni odpadów, a przed nami kolejne. Inwestycje branżowe w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku wyniosły 147 mln euro. Dane za IV kwartał nie są jeszcze dostępne w Głównym Urzędzie Statystycznym (GUS). To oczywiste: rok do 2019 roku inwestycje w sektorze gospodarki odpadami w Polsce utrzymywały się na stabilnym poziomie.

W wielu przypadkach zakłady przetwarzania odpadów prowadzone przez przedsiębiorstwa komunalne i prywatne wymagają remontu i modernizacji. Dotyczy to również ochrony klimatu i środowiska. Według najnowszych informacji, w ubiegłym roku rozpoczęto 259 projektów w polskim sektorze odpadów. Pod koniec 2019 roku w całym kraju nadal istniało 286 legalnych składowisk i 1868 składowisk.

Coraz większą wagę przywiązuje się do przetwarzania odpadów w energię. W Bydgoszczy, Białymstoku, Koninie, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i innych lokalizacjach działa już dziewięć zakładów przetwarzania odpadów na energię. W Gdańsku rozpoczęto budowę kolejnej elektrociepłowni o wydajności 160 tys. Ton rocznie. W Olsztynie i Watzowcu planowane są również stacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, a gmina Rzeszów rozważa nawet budowę drugiej elektrowni. Z drugiej strony nie ustalono, czy Veolia otrzyma pozwolenie na budowę zakładu przetwarzania odpadów na energię w Łodzi (Łódź). W międzyczasie południowokoreańskiej firmie Posco Engineering & Construction zlecono rozbudowę spalarni odpadów w Warszawie: jej wydajność wzrośnie z 40 000 ton do 305 000 ton rocznie.

Oddzielna partia papieru / tektury / tektury (PPK), szkła, metalu, plastiku, odpadów organicznych i mieszanych powoli się tworzy. Od 2020 roku 50 proc. Odpadów komunalnych w Polsce musi być poddawanych recyklingowi – w oparciu o wytworzone ilości. Jednak rozumie się również, że recykling obejmuje odzyskiwanie energii. Za wniosek, czyli stworzenie odpowiednich przepisów, odpowiadają gminy.

W Polsce w 2019 roku wytworzono łącznie około 127 mln ton odpadów (najnowsze dane). Wolumen per capita osiągnął 332 kg. Największym producentem odpadów jest sektor wydobywczo-wydobywczy, stanowiący 55,8 proc., Następnie przemysł (23,8 proc.) I energetyka (12,3 proc.). Według danych WNP 49% odpadów poddano recyklingowi, 43% zakopano, a 5% usunięto gdzie indziej, chociaż można przypuszczać, że był to odpad niebezpieczny.

READ  Ochrona wideo Jarvo: Anglia vs Irlandia Six Nations, intruz Daniel Jarvis, wiadomości rugby

W 2019 roku zaimportowano około 545 000 ton odpadów. Największym eksporterem odpadów do Polski były Niemcy z 376 000 tonami. Z Polski wywieziono za granicę ponad 100 000 ton odpadów oraz 75 000 ton e-odpadów. 67 proc. Wysyłek odpadów (bez elektrośmieci) trafiło do Niemiec.

Poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wyniósł w 2019 r. 31 proc. Z czterech milionów ton odpadów zebranych selektywnie jedną trzecią stanowiły PPK, szkło i tworzywa sztuczne. Odpady biologiczne stanowiły 30 procent, a opakowania, e-odpady i zużyte tekstylia 21 procent. Opakowanie zostało poddane recyklingowi w ilości 58,5% (stan na 2018 r.). Zawartość recyklingowanych opakowań stalowych – w tym blach – wynosi 90 procent. W przypadku opakowań PPK było to 83%, opakowań aluminiowych 52%, opakowań szklanych 62%, a opakowań drewnianych i tekstylnych nieco ponad 30%. Plastikowe opakowania były poddawane recyklingowi w celu uzyskania energii i składowania po około 30 procentach w 2018 roku.

Postęp w recyklingu opon. Odzyskane surowce zostaną wykorzystane jako dodatek do asfaltu, techniczne produkty gumowe oraz na stadiony sportowe. Jednak wiarygodne liczby nie są dostępne. Nie jest też jasne, w jakim stopniu poddano recyklingowi zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany w 2018 roku (329 tys. Ton). Podobno do recyklingu trafiło 321 000 ton.