Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Rosnieft 'przejmuje zmniejszoną podaż PKN do Polski w kontrakcie na import ropy

BKN zapowiedział, że będzie odbierał 3,6 mln ton ropy rocznie od rosyjskiej Rosniefti na podstawie nowej dwuletniej umowy na dostawy, podpisanej we wtorek przez państwową rafinerię PKN Arlon.

Rosnieft 'wstrzymał dostawy ropy do Polski w lutym za niedotrzymanie warunków nowego kontraktu z PKN Arlon, który wygasał 31 stycznia. Poprzedni kontrakt miał dostarczać 5,4 mln do 6,6 mln ton rocznie.

Polskie rafinerie, w tym PKN w Czarnym Mieście w centralnej Polsce, importują większość swojej ropy z Rosji rurociągami, ale podjęły kroki w celu zmniejszenia niezawodności rosyjskiej ropy.

Wcześniej w tym miesiącu PKN podpisał umowę na dostawy z amerykańskim koncernem naftowym Exxon Mobil, który kupuje również z Arabii Saudyjskiej, Angoli, Nigerii i Norwegii.

„Ograniczenie dostaw ropy naftowej w ramach umowy z Rosnieftią nie zmieni niczego z punktu widzenia stabilności rafinerii i produktów paliwowych Grupy Orlan w regionie” – powiedział w komunikacie prezes PKN Arlene Daniel Obajtek.

W lutym PKN i Rosnieft uzgodniły warunki dostaw ropy od marca 2021 roku.
Źródło: Reuters (raport Agnieszki Bardesco; montaż: David Goodman)

READ  Opinia | Nowa fala rewizjonizmu Holokaustu