Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Rynek secesji idzie do przodu mimo przeszkód

Rynek zabezpieczeń w Polsce zaczyna się budować. Ale postęp był powolny, powiedział bankier Rynki światowe To, że rynek podejmuje „małe kroki”.

Najbardziej zaawansowaną częścią polskiego rynku papierów wartościowych jest leasing, zwłaszcza leasing sprzętu, kiedy gospodarka i przemysł są jeszcze w pełni rozwinięte – powiedział bankier zajmujący się polskimi papierami wartościowymi.

„Te firmy znacznie się rozwijają, więc potrzebują łatwego finansowania” – powiedział. „Potrzebują również lokalnego finansowania w polskim slocie, więc sekurytyzacja jest dobrym źródłem finansowania za pośrednictwem EBI. [European Investment Bank]”.

EBI jest ważny dla rozwoju polskiego rynku papierów wartościowych. Inwestowanie w transakcje papierami wartościowymi podlega mandatowi EBI do inwestowania w małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, aby wspomóc odbudowę Europy po epidemii. EBI i Europejski Fundusz Inwestycyjny są czołowymi inwestorami i ubezpieczycielami w dwóch umowach z Europejskim Funduszem Leasingowym, który ostatnio zabezpieczył w listopadzie umowę leasingową o wartości 2,2 mld Z (400 mln GBP).

Poza zaangażowaniem EBI istnieje również znacząca aktywność w znaczącej przestrzeni transferu ryzyka, a mBank zakończył w marcu transakcję podziału ryzyka kredytowego o wartości 9 mld Z (1,65 mld GBP).

Inny bankier powiedział, że lokalna baza inwestorów również zaczyna dojrzewać. Polskie banki i lokalne filie banków zagranicznych miały niewielkie potrzeby finansowe, ponieważ zaczęły udzielać pożyczek na produkty zgodne z papierami wartościowymi, takie jak leasing samochodów. W rezultacie sekurytyzacja staje się bardziej potrzebna – dodał.

Znaczące przeszkody

Mimo rosnącego optymizmu bankierzy zgodzili się, że dalsza poprawa sytuacji na rynku zajmie dużo czasu.

Złoty to duża przeszkoda, powiedział pierwszy bankier. Wyjaśnił, że baza inwestorów dla nieruchomości w złotówkach jest niewielka, co utrudnia rozwój polskiego rynku. Jednocześnie jednak transakcja polskich aktywów w euro może być bardzo kosztowna.

„To nie jest duża moneta” – dodał drugi bankier. „Dlatego inwestorowi nielokalnemu trudno jest uzyskać dostęp do konkurencyjnych środków złotowych”.

READ  FIM Heart jedzie do Enduro Poland na Hero Challenge

Złoty, powiązany z euro i funtem szterlingiem, powiedział, że sekurytyzacja utrudniła gospodarce osiągnięcie „masy krytycznej” niezbędnej do funkcjonowania.