Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Sąd Najwyższy UE potępia Polskę za zanieczyszczenie hałasem – POLITICO

Sąd Najwyższy UE potępia Polskę za zanieczyszczenie hałasem – POLITICO

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest w czwartek Skazany Polska za niewdrożenie unijnych przepisów dotyczących zanieczyszczenia hałasem na poziomie krajowym.

The Rozporządzenie w sprawie hałasu w środowisku Ustanawia zalecane maksymalne poziomy hałasu i prosi kraje o gromadzenie danych na temat hałasu. Rządy powinny opracować plany działania w celu zwalczania zanieczyszczenia hałasem, w tym na obszarach, na których nie przekracza się zalecanych poziomów.

Sąd uznał, że Warszawa nie przyjęła planów działań w zakresie hałasu dla takich obszarów w wymaganych ramach czasowych. Rządowi nie udało się również przełożyć na prawo krajowe wymogu, aby plany te obejmowały środki ochrony „cichych obszarów”.

Według sądu kraj ten nie sporządził wymaganych planów działania dla 13 głównych linii kolejowych i 247 głównych dróg oraz nie przedstawił streszczenia planów działania dla 16 głównych dróg.

Komisji Europejskiej Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia Wyznacza cel zmniejszenia odsetka osób „przewlekle zaniepokojonych hałasem ulicznym” o 30 procent do końca dekady w porównaniu z poziomem z 2017 r. Jednak Europejska Agencja Środowiska szacuje, że liczba osób chronicznie dotkniętych hałasem drogowym może faktycznie wzrosnąć do 2030 r.

READ  Mistrzostwa Europy Juniorów i Seniorów IMMAF Dzień 3: Niepokoje pchają Francję i Polskę do przodu