Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Sejm RP udzieli amnestii dla Polaków walczących nielegalnie za Ukrainę od 2014 r. – EURACTIV.com

Polscy posłowie podpisali projekt uchwały o amnestii dla obywateli polskich, którzy od 2014 roku nielegalnie wstąpili w szeregi ukraińskich sił zbrojnych przeciwko siłom rosyjskim w Europie Wschodniej.

Polakom nie wolno służyć w obcych siłach zbrojnych bez przejścia przez długi i trudny proces uzyskiwania zgody Ministerstwa Obrony. Ci, którzy służyli w obcych siłach zbrojnych, są skazani na kary od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Jednak członkowie koalicji rządzącej i opozycji chcą zwolnić obywateli polskich, którzy wstąpili do armii ukraińskiej lub dowodzili nią po 20 lutego 2014 r., wynika z przedstawionego we wtorek projektu uchwały.

„Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie dotychczasowych przepisów o odbywaniu służby wojskowej w siłach zbrojnych obcych państw do szczególnej sytuacji związanej z trwającą od 20 lutego 2014 r. agresją zbrojną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. rozszerzenie działań strony rosyjskiej po 24 lutego 2022 roku” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.

„Wymóg ten wynika z konieczności dostosowania warunków prawnych mających zastosowanie do obywateli polskich pragnących pomagać Siłom Zbrojnym Ukrainy w obronie integralności terytorialnej państwa ukraińskiego oraz demokratycznego porządku prawnego. Narusza zasady prawa międzynarodowego zawarte w Karcie ONZ” – dodał.

Obywatele polscy, którzy decydują się na wstąpienie do armii ukraińskiej, motywowani są solidarnością z krajem niewinnie zaatakowanym przez agresora, który nie kryje wrogich zamiarów wobec Polski i patriotyzmu, a tym samym działa na rzecz obrony Polski – dodał.

Projekt uchwały został podpisany przez przedstawicieli rządzącej w Polsce partii Prawo i Sprawiedliwość oraz partii opozycyjnych: Porozumienia Obywatelskiego, Lewicy, Porozumienia Polskiego-PSL, Polska 2050 oraz Polskiej Partii Socjalistycznej i ma wejść w życie. głosował.

(Bartosz Sieniawski | EURACTIV.pl)

READ  Polska podnosi ceny niżej niż oczekiwano, aby kontrolować ceny