Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 4,8 roku w okresie styczeń-kwiecień 2023 r

W kwietniu 2023 r. sprzedaż detaliczna w Polsce spadła o 7,3 proc. rok do roku (r/r) w cenach stałych. W porównaniu do marca 2023 r. sprzedaż detaliczna wzrosła o 0,1 proc. W okresie styczeń-kwiecień 2023 r. sprzedaż spadła o 4,8 proc. rok do roku.

Największy spadek sprzedaży detalicznej w kraju w cenach stałych w kwietniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. odnotowały produkty z grupy „pozostałe” – 17,3 proc. wobec wzrostu o 21,2 proc. rok wcześniej. Spośród prezentowanych grup tylko tekstylia, odzież i obuwie odnotowały nieznaczny wzrost sprzedaży o 0,6 proc.

Sprzedaż detaliczna w Polsce spadła w kwietniu 2023 r. o 7,3 proc. rok do roku. Jednak od marca 2023 r. odnotowano marginalny wzrost o 0,1 proc. Grupa „inne” odnotowała znaczny spadek sprzedaży o 17,3%. Sprzedaż kategorii tekstylia, odzież i obuwie wzrosła o 0,6 procent; Wartość sprzedaży detalicznej online spadła o 6,1 proc. m/m.

W kwietniu w porównaniu do marca 2023 r. wartość sprzedaży detalicznej online w cenach bieżących spadła o 6,1 proc. Udział sprzedaży internetowej w sprzedaży ogółem spadł z 8,6 proc. w marcu do 8,1 proc. w kwietniu 2023 r. Wśród grup, które mają znaczący udział w sprzedaży internetowej, zmniejszył się udział firm zaliczanych do grup obejmujących tekstylia. Odzież i obuwie – odpowiednio od 23,0 proc. do 20,0 proc.

Po usunięciu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna była w kwietniu 2023 roku wyższa o 1,1 proc. w cenach stałych w porównaniu do marca 2023 roku.

Znaczący spadek sprzedaży paliw stałych, płynnych i gazowych wyniósł -14,5 proc.

Fibre2Fashion News Desk (NB)


READ  Osiem kolejnych elektrycznych Solarisów do Polski