Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Unia Europejska apeluje do Polski i Białorusi o uwolnienie liderów mniejszości polskiej

Warszawa, Polska: Unia Europejska i Polska wezwały do ​​uwolnienia w tym tygodniu przywódców mniejszości polskiej aresztowanych na Białorusi.

Przeciwko Antelice Boris, liderce organizacji pozarządowych na Białorusi, została wytoczona sprawa karna za podżeganie do nienawiści społecznej w organizacji. Za te zarzuty grozi kara 12 lat więzienia.

Białoruska policja zatrzymała także kluczowego członka związku Andrzeja Foxpota. Przeszukali jego dom i biura związkowe, aby zorganizować spotkania poświęcone polskiej historii i tradycjom.

Na sąsiedniej Białorusi żyje około 300 000 etnicznych Polaków, co stanowi 3,1% populacji kraju.

Szef unijnej polityki zagranicznej Joseph Borel wezwał w czwartek do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia białoruskich urzędników.

Białorusią wstrząsnęły protesty wzywające w sierpniu do rezygnacji ponownie wybranego prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Podczas walk Porus i Pokmon nie dokonano żadnych aresztowań.

Polski premier Matos Moraveki powiedział w czwartek, że będzie współpracował z sąsiednią Litwą i Łotwą w celu nałożenia sankcji na Białoruś w celu zwalczania mniejszości.

Wezwał przywódców w Mińsku, aby opamiętali się w tej sprawie.

Stosunek do mniejszości polskiej jest jednym z elementów wewnętrznych napięć na Białorusi – powiedział w piątek Kamil Kłyczinski, badacz Centralnej Grupy Myśliwskiej ds. Studiów Wschodnich.

Związek jest niezależną organizacją, finansowaną przez Polskę i nieuznaną przez białoruskie prawo, która stała się celem represji, a stosunki dwustronne zaostrzają napięcia.

„Polska stała się celem propagandowych i politycznych ataków władz białoruskich, jako kraj wspierający białoruską opozycję, wzywający do nałożenia sankcji na Białoruś po sierpniu” – powiedział Kliinsky Associated Press.

Zastrzeżenie: ten post został opublikowany automatycznie z kanału agencji bez zmian w tekście i nie został sprawdzony przez autora

READ  Polska będzie bronić tytułu w Superlidze, gdy Ukraina wyjdzie po pozytywnym wyniku COVID