Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Unia Europejska zgadza się wesprzeć państwo polskie miliardem euro dla rolników dotkniętych rosyjską wojną na Ukrainie

Komisja Europejska zatwierdziła program polskiego rządu dotyczący przekazania około 1 miliarda euro (4,7 miliarda złotych) pomocy publicznej dla rolników, którzy ucierpieli w wyniku wojny Rosji z Ukrainą.

Wsparcie będzie polegać na bezpośrednich dotacjach w wysokości do 250 000 EUR na beneficjenta, aby pomóc producentom rolnym poradzić sobie ze wzrostem cen nawozów i niestabilnością rynku.

„Komisja stwierdziła, że ​​polski program jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zakłóceniom w gospodarce państwa członkowskiego” – powiedział organ wykonawczy UE. Zasady blokowe generalnie zabraniają pomocy rządowej, z wyjątkiem niektórych uzasadnionych przypadków.

Pomoc będzie przeznaczona dla polskich producentów rolnych dotkniętych wojną lub kolejnymi sankcjami i kontrsankcjami. Musi zostać przyznany nie później niż 31 grudnia 2023 r.

Program został zatwierdzony w ramach przyjętych przez Komisję w marcu Ram pomocy rządowej w sytuacjach kryzysowych i przejściowych, będących kontynuacją wcześniejszego programu opracowanego wkrótce po rozpoczęciu agresji Rosji na Ukrainę.

Ramy te mają na celu wspieranie kluczowych sektorów w przechodzeniu na gospodarkę o zerowej emisji netto poprzez wprowadzenie środków mających na celu zmniejszenie zużycia energii i ułatwienie dekarbonizacji, przy jednoczesnej ochronie niektórych sektorów przed negatywnymi skutkami obecnego kryzysu.

Kiedy wybuchła pierwsza wojna, ceny nawozów były już rekordowo wysokie z powodu postpandemicznych wąskich gardeł. Jednak inwazja i wynikające z niej sankcje ze strony największego światowego eksportera, Rosji, spowodowały wzrost cen, które w przypadku chlorku potasu wzrosły o 50% do ponad 1200 USD za tonę w ciągu pierwszych dwóch miesięcy.

Dzisiejsza decyzja to kolejne zielone światło od Komisji Europejskiej dla polskiego rządu na wprowadzenie środków wsparcia dla rolników. W zeszłym tygodniu zatwierdziła program o wartości 1,3 miliarda euro, który zapewnia dotacje ubezpieczeniowe dla producentów rolnych.

READ  Węgry i Polska planują zostać zatwierdzone tylko wtedy, gdy zostaną rozwiązane obawy - The European Sting - Critical News & Insights on European Policy, Economy, Foreign Affairs, Business & Technology

Obie decyzje zapadły po niedawnych protestach rolników w Polsce – a także innych wschodnich krajach UE – w związku ze skutkami ukraińskich transferów zboża, które nasiliły się w czasie wojny i które według rolników obniżyły ceny na rynku.

Skargi te skłoniły Polskę do jednostronnego zakazania importu i tranzytu ukraińskiego zboża – co było niedozwolone w unijnych przepisach handlowych, ale ostatecznie doprowadziło do porozumienia z Brukselą, które zakazało importu do pięciu państw członkowskich, ale zezwalało na tranzyt przez nie.

W ramach umowy Komisja Europejska zobowiązała się również do przekazania 100 mln euro na wsparcie rolników w tych pięciu krajach, w tym 40 mln euro dla Polski.

Główne źródło obrazu: Chrisa Ensmingera / rozpryskiwać