Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Venture Global LNG i PGNiG kończą współpracę w celu rozszerzenia partnerstwa LNG

Venture Global ma zostać największym dostawcą LNG w Ameryce Polska

Warszawa, PolskaI 2 września 2021 /PRNewswire/ – Venture Global LNG i PGNiG (Polish Oil and Gas) zawarły umowę, na mocy której PGNiG będzie kupować dodatkowe dwa miliony ton rocznie (MTPA) skroplonego gazu ziemnego (LNG) od Venture Global przez okres 20 lat. Przesyłki będą dostarczane z obiektów eksportowych Venture Global LNG i Plaquemines. Dokumenty zostały podpisane podczas uroczystości na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

“Venture Global z dumą rozszerza naszą dotychczasową współpracę z PGNiG w celu zapewnienia czystych i niezawodnych dostaw amerykańskiego LNG do Polski. Od 2018 roku obie firmy znacznie wzmocniły naszą współpracę, co zaowocowało prawie trzykrotnym wzrostem wolumenu LNG Venture Global. eksportowane do PGNiG. Polska Zmniejszy swój ślad węglowy i zdywersyfikuje swój miks energetyczny, włączając do swojego portfela więcej gazu ziemnego z USA. Zwrot w kierunku czystszego gazu ziemnego niż Zjednoczone państwo Nie tylko wzrośnie Polska bezpieczeństwa energetycznego, ale także zmniejsza emisje dwutlenku węgla, a Venture Global z niecierpliwością czeka na wspieranie naszego partnera PGNiG w tych wysiłkach przez kolejne lata.” zawieszony Mike SabelPrezes Zarządu Venture Global LNG.

“Import LNG pozwala PGNiG na dywersyfikację źródeł i sposobów dostaw gazu ziemnego. W ten sposób możemy zapewnić polskim klientom bezpieczeństwo energetyczne – ciągłe i nieprzerwane połączenia gazowe. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że gaz ziemny będzie paliwem pomostowym w energetyce transformacji polskiej gospodarki.Jednocześnie dostęp do amerykańskiego LNG daje nam możliwość rozwoju handlu tym paliwem na rynku światowym – w tym celu będziemy czarterować cysterny LNG do transportu LNG. współpracę z Venture Global LNG, ponieważ daje nam to możliwość realizacji naszych celów strategicznych.” Komentował Paweł Majewski, Prezes Zarządu PGNiG.

Dzisiejsze ogłoszenie zmienia dotychczasowe umowy sprzedaży i zakupu, które firmy podpisały w 2018 r., zwiększając wolumen kupowanego LNG od Calcasieu Pass LNG do 1,5 mln ton rocznie oraz wolumen od Plaquemines LNG do 4 MTPA. Oznacza to, że łączny wolumen LNG, który PGNiG zobowiązało się nabyć z obiektów Venture Global, wynosi 5,5 mln ton rocznie przez okres 20 lat na bazie FOB.

READ  Bezrobocie w Australii spada, ponieważ od lutego 70 700 osób znalazło dodatkową pracę

O Venture Global LNG

Venture Global jest długoterminowym, tanim dostawcą amerykańskiego LNG pozyskiwanego z bogatych w zasoby basenów gazu ziemnego w Ameryce Północnej. Venture Global obecnie buduje lub rozwija 70 milionów ton rocznie zdolności produkcyjnych w Luizjana Aby zapewnić światu czystą i przystępną cenowo energię.

O PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG SA) zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej – a poprzez swoje spółki zależne i główne spółki Grupy Kapitałowej – importem, magazynowaniem, sprzedażą i dystrybucją paliw gazowych i ciekłych, produkcja ciepła i energii elektrycznej oraz usługi geofizyczne i wiertnicze. Jej spółki zależne i zależne prowadzą działalność poszukiwawczą i wydobywczą w NorwegiaI Pakistan A w Zjednoczonych Emiratach Arabskich sprzedaż gazu ziemnego w Europa i skroplonym gazem ziemnym. Zajmuje się projektami biometanowymi oraz magazynowaniem i dystrybucją wodoru. Rozwija sprawności wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

ŹRÓDŁO Venture Global LNG