Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

W głównym odkryciu naukowcy wychwytują neurony wysyłające informacje w „złym” kierunku.

Uważano, że punkt, w którym nasze neurony spotykają się w celu wymiany informacji, jest ulicą jednokierunkową, w której sygnały elektrochemiczne przepływają dokładnie z jednego neuronu wysyłającego aksony do odbierających dendrytów następnego neuronu.

Teraz, po raz pierwszy, naukowcy wykazali, że informacja może również przepływać w przeciwnym kierunku w miejscu połączenia neuronów, które nazywamy synapsą.

„Po raz kolejny precyzyjne pomiary pokazały, że rzeczywistość jest bardziej złożona, niż mógłby sugerować uproszczony model”, Powiedział Neurobiolog komórkowy Peter Jonas z Austriackiego Instytutu Nauki i Technologii (IST).

W granicach HipokampNiewielka część naszego mózgu zaangażowana w pamięć i uczenie się Ścieżka omszonych włókien. Ta sieć komórek jest niezbędna do przechowywania pamięci krótkotrwałej i wykazano, że myszy są zaangażowane w uczenie się przestrzenne.

Używając naturalnie połączonych komórek z mózgów myszy, neurobiolog z IST David Vandael i współpracownicy zarejestrowali interakcję między aksonami przenoszącymi glony i Neurony piramidalneOtrzymuj dendryty. Warunki badawcze pozwoliły im stymulować pojedynczą wiadomość pojedynczej komórki do przejścia.

(Thomas Splettstoesser / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0)

Zgodnie z oczekiwaniami zmielone neurony wpłynęły na sygnalizację neuronów piramidalnych – ale naukowcy byli zaskoczeni, odkrywając, że odwrotna sytuacja jest również prawdą.

„Włókna alg wykrywają neurony pre-synaptyczne, gdy neurony postsynaptyczne nie mogą uzyskać więcej informacji: kiedy aktywność neuronów postsynaptycznych wzrasta, neurony presynaptyczne zmniejszają zakres Plastyczność, On tłumaczy Jonas.

Oznacza to, że istnieje sygnał transmisji zwrotnej z dendrytów komórki piramidalnej, który w złożony sposób może modulować siłę sygnału transmisji aksonów neuronów glonów. Podważając niektóre z długotrwałych założeń, potwierdza to, że odpalanie synaptyczne jest zależne zarówno od aktywności presynaptycznej, jak i postsynaptycznej.

„Odkryliśmy, że ta synapsa działa jak„ inteligentny nauczyciel ”, który dostosowuje lekcje, gdy uczniowie są przeładowani informacjami. Powiedział Jonas.

Nie są jeszcze pewni, w jaki sposób neurony piramidowe wysyłają aktualizację stanu „Jestem zbyt pełny” do neuronów omszonych, ale istnieją pewne dowody, poparte przez Poprzednie wyszukiwanie. Glutaminian, chemiczny system przesyłania wiadomości używany przez neurony do DM Każdy inny jest potencjalnym kandydatem.

READ  NSW Health odnotowuje nowe przypadki COVID, ponieważ Gladys Berejiklian przedstawia aktualne informacje na temat grupy Bundi

Określ nasze wyniki [glutamate receptors], Prawdopodobnie aktywowany przez glutaminian dendrytyczny, jako krytyczny związek między aktywnością pików postsynaptycznych a funkcją terminala pre-synaptycznego, Napisał w swoim artykule.

Podejrzewają, że ten zmieniony sygnał może mieć wpływ na poprawę przechowywania informacji w naszych mózgach.

„Może to być potężny mechanizm gwarantujący, że przechowywanie i przywoływanie są oddzielone, a nowe informacje są preferencyjnie przechowywane w cichych, niekodujących neuronach piramidalnych”, wyjaśnił.

Nadal mieli wiele pytań do rozwiązania. Na przykład, jeśli glutaminian naprawdę uwolniony z dendrytów modyfikuje sygnalizację aksonu, to dlaczego glutaminian uwolniony z komórki sygnałowej nie miałby mieć takiego samego efektu?

Teraz, gdy zespół doszedł do tego wniosku, oczekuje się więcej pracy. Jednak to dziwne odkrycie może być cudownym elementem, który pasuje do wielkiej układanki dotyczącej tego, jak nasze mózgi przechowują cenne wspomnienia.

Niniejsze badanie zostało opublikowane w Nature Communications.