Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

W grudniu klimat biznesowy w Polsce pogorszył się w większości sektorów

W grudniu klimat biznesowy w Polsce pogorszył się w większości sektorów

Z raportów wynika, że ​​wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury w Polsce za grudzień 2023 r. ukształtowały się na podobnym lub niższym poziomie w porównaniu z listopadem, co wskazuje na ostrożny lub negatywny odbiór wśród podmiotów gospodarczych. GUS podaje, że z wyjątkiem handlu detalicznego wskaźniki koniunktury we wszystkich badanych sektorach kształtują się poniżej wieloletnich średnich.

Wskaźniki specyficzne dla sektora podkreślają różnice między branżami. Kluczowy sektor polskiej gospodarki w sektorze przetwórstwa przemysłowego odnotował znaczący spadek wskaźnika koniunktury z -12,1 w listopadzie do -14,4 w grudniu.

W grudniu 2023 r. nastąpi pogorszenie ogólnego klimatu biznesowego w Polsce, przy czym większość sektorów, zwłaszcza produkcyjnych, wykazuje spadek optymizmu – podaje GUS. Z wyjątkiem nieco bardziej odpornego handlu detalicznego, wszystkie sektory znajdują się poniżej swojej długoterminowej średniej, co sugeruje, że w poszczególnych branżach rozprzestrzeniają się ostrożne lub negatywne nastroje biznesowe.

Podobnie handel hurtowy odnotował spadek, choć mniej gwałtowny, z minus 0,9 do minus 2,1 w tym samym okresie. Handel detaliczny, który charakteryzuje się dużą odpornością, w dalszym ciągu wykazywał spadek wskaźnika koniunktury, przesuwając się z minus 0,2 do minus 1,9, podał w komunikacie GUS.

Biuro informacyjne Fiber2Fashion (KWD)


READ  UE zatwierdza 60,4 mln euro finansowania farm wiatrowych w Banyi i Sipopol w Polsce