Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

WHO uruchamia nowy zestaw narzędzi, który umożliwi pracownikom służby zdrowia radzenie sobie ze zmianami klimatycznymi

WHO uruchamia nowy zestaw narzędzi, który umożliwi pracownikom służby zdrowia radzenie sobie ze zmianami klimatycznymi

Zmiana klimatu stanowi jedno z najważniejszych globalnych wyzwań zdrowotnych i już ma negatywny wpływ na społeczności na całym świecie. Informowanie o zagrożeniach zdrowotnych wynikających ze zmiany klimatu i korzyściach zdrowotnych wynikających z rozwiązań klimatycznych jest zarówno istotne, jak i korzystne. Aby to wesprzeć, WHO we współpracy z partnerami opracowała nowy zestaw narzędzi, którego zadaniem jest zapewnienie pracownikom służby zdrowia i opieki wiedzy i pewności siebie potrzebnych do skutecznego komunikowania na temat zmian klimatycznych i zdrowia.

Zestaw narzędzi ma na celu wypełnienie luk w wiedzy i działaniu wśród pracowników służby zdrowia i opieki – wszystkich osób zaangażowanych w pracę mającą przede wszystkim na celu promocję zdrowia, a także osób zajmujących stanowiska akademickie, kierownicze i naukowe. Pomimo uznanej wiarygodności i skuteczności w przekazywaniu informacji na temat zdrowia wielu pracowników służby zdrowia i opieki może nie być w pełni przygotowanych do omawiania zmian klimatycznych i ich wpływu na zdrowie. Niniejszy zestaw narzędzi ma na celu zmianę tej narracji.

„Pracownicy służby zdrowia i opieki odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianą klimatu jako kryzysem zdrowotnym. Ich wyjątkowa pozycja pozwala im podnosić świadomość, opowiadać się za zmianami polityki i wzmacniać pozycję społeczności w zakresie łagodzenia zmian klimatycznych” – powiedziała dr Maria Neira, dyrektor Departamentu Środowiska , Zmiana klimatu i zdrowie Klimat i adaptacja.” „Analizując się w dialog i działania, pracownicy służby zdrowia i opieki mogą katalizować wysiłki na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego, a także zapewnić wszystkim odporną i zrównoważoną przyszłość”.

Zmiana klimatu wpływa na zdrowie na różne sposoby, w tym na ekstremalne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenie powietrza, brak bezpieczeństwa żywnościowego, niedobór wody i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Fale upałów, zmieniające się warunki pogodowe i zanieczyszczenie powietrza przyczyniają się do szeregu niekorzystnych skutków zdrowotnych, w tym chorób układu krążenia, chorób układu oddechowego, problemów ze zdrowiem psychicznym i niedożywienia. Co więcej, systemy opieki zdrowotnej stoją w obliczu rosnącej presji wynikającej z wyzwań związanych z klimatem, co zwiększa pilność działań.

READ  Victoria odnotowuje 80 nowych przypadków koronawirusa Reklamodawca Bendigo

Zestaw narzędzi zapewnia kompleksowe zasoby, które pomagają pracownikom służby zdrowia i opieki zrozumieć wpływ zmian klimatycznych na zdrowie oraz dodatkowe korzyści działań klimatycznych, budować pewność siebie w komunikowaniu się i skutecznie współpracować z różnymi zainteresowanymi stronami. Umożliwiając pracownikom służby zdrowia i opieki komunikowanie się na temat zmiany klimatu i zdrowia, program ma na celu stymulowanie wspólnych działań na rzecz łagodzenia zmiany klimatu, budowania odporności i ochrony zdrowia publicznego.

Zestaw narzędzi komunikacyjnych został opracowany przez WHO we współpracy ze Światowym Sojuszem na rzecz Klimatu i Zdrowia, Centrum Komunikacji w sprawie Zmian Klimatu Uniwersytetu George’a Masona, Federacją Wspólnoty Medycznej ds. Klimatu i Zdrowia, Australijskim Sojuszem na rzecz Klimatu i Zdrowia oraz Kanadyjską Organizacją ds. Stowarzyszenie Lekarskie. Fundusze zapewnione przez Health Canada odegrały kluczową rolę w opracowaniu tego zestawu narzędzi.

Dlaczego pracownicy służby zdrowia muszą stawić czoła zmianom klimatycznym

Na świecie obserwujemy niepokojącą tendencję rosnących temperatur, ekstremalnych zjawisk pogodowych, wyzwań związanych z bezpieczeństwem wody i żywności oraz pogarszającej się jakości powietrza. Częstotliwość i intensywność tych zdarzeń przekracza zdolność systemów naturalnych i ludzkich do skutecznej reakcji, co prowadzi do dalekosiężnych konsekwencji dla zdrowia.

Fale upałów, zaostrzone przez zmianę klimatu, powiązano z niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi, w tym zawałami serca, chorobami nerek i zaburzeniami zdrowia psychicznego. Zmieniające się wzorce pogodowe zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu poprzez zmniejszenie plonów, podczas gdy samo zanieczyszczenie powietrza prowadzi do ponad 7 milionów przedwczesnych zgonów rocznie, głównie z powodu chorób serca i układu oddechowego. Co więcej, wywołany klimatem niedobór wody i zanieczyszczenia napędzają konkurencję o zasoby, przymusową migrację i konflikty.

Konsekwencje zmian klimatycznych wykraczają poza zdrowie fizyczne i wpływają na zdrowie psychiczne poprzez traumę psychiczną, utratę środków do życia i niepokój o przyszłość. Co więcej, systemy opieki zdrowotnej, już znajdujące się pod poważną presją w następstwie pandemii, kryzysu energetycznego i kryzysu związanego z kosztami życia, stoją przed dodatkowymi obciążeniami wynikającymi z ekstremalnych zjawisk pogodowych i zakłóceń w łańcuchu dostaw.

READ  „Widmowy” blask splątanego światła ujawnia teraz ukryte obiekty lepiej niż kiedykolwiek: ScienceAlert