Przecław News

Informacje o Polsce. Wybierz tematy, o których chcesz dowiedzieć się więcej w Wiadomościach Przecławia.

Wzrost PKB Polski w 2024 r. wyniesie 2,3%

Wzrost PKB Polski w 2024 r. wyniesie 2,3%

Gospodarka Polski i Unii Europejskiej powoli wychodzi ze spowolnienia. PKB Polski w 2023 roku wzrósł o 0,3%, co jest zbliżone do średniej dla 27 krajów UE – Komisja Europejska szacuje 0,6%. Ożywienia można spodziewać się w przyszłym roku. Oczekuje się, że wzrost gospodarczy Polski w 2024 r. wyniesie około 2,3%, podczas gdy Komisja Europejska optymistycznie oczekuje, że wyniesie on 1,3%. Systematycznie spowalnia także inflacja. Jego średnia wartość w Polsce w 2023 r. wyniosła 11,6%. W kolejnym roku dynamika cen obniży się do 5,1%. Jednocześnie utrzymana zostanie dwucyfrowa dynamika wynagrodzeń, która w 2024 roku wyniesie 10,3%. Takie wnioski można wyciągnąć z raportu „Przegląd Ekonomiczny PEI: Zima 2023”, opublikowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny.

Wzrost gospodarczy w Polsce i Unii Europejskiej przyspieszy w ciągu najbliższych dwóch lat

W 2023 r. UE uniknie recesji, choć wzrost PKB będzie słabszy niż oczekiwano. Komisja Europejska szacuje, że w 2023 r. wzrost gospodarczy grupy spowolni z 3,4% do 0,6%. Jednak kolejny rok będzie lepszy. Komisja Europejska spodziewa się wzrostu PKB UE w 2024 r. o 1,3%. Jedyną gospodarką, która wpadnie w recesję będzie Szwecja, której PKB spadnie o 0,2%, głównie z powodu problemów na lokalnym rynku nieruchomości. Prognoza komisji jest jednak stosunkowo optymistyczna – dzisiejszy konsensus rynkowy sugeruje wzrost nie większy niż 0,9% rok do roku.

Polska, podobnie jak Unia Europejska, również jest na ścieżce wzrostu gospodarczego. Rok 2023 zakończy się PKB na poziomie 0,3%. W 2024 roku spodziewamy się przyspieszenia, czyli wzrost gospodarczy powinien oscylować wokół 2,3%. Należy jednak zaznaczyć, że na tle dotychczasowej kondycji polskiej gospodarki osiągnięcia te pozostają skromne.

„Głównym motorem wzrostu będzie konsumpcja gospodarstw domowych. Przyszły rok przyniesie jednak niewielkie zakłócenia w inwestycjach. Gospodarki te powrócą do szybkiego wzrostu w 2025 r. – oprócz poprawiającej się sytuacji gospodarczej na świecie, wzrost będą wspierane także przez programy Krajowego Funduszu Rozwoju Plan naprawy.” Dzięki temu możemy spodziewać się przyspieszenia wzrostu PKB do 3,5% w 2025 roku – zauważa Jakub Rybacki, szef zespołu PEI Macro.

Inflacja jest niższa, ale spada wolniej

READ  Karty American Express Platinum zapewniają teraz dostęp do poczekalni Lufthansy

W marcu br. można było zaobserwować wyraźne spowolnienie dynamiki cen, przy spadku CPI z 18,6% w lutym do 6,5% w listopadzie. Tendencja ta utrzyma się w 2024 r., choć nie tak gwałtownie. Oczekujemy, że w 2024 r. inflacja wyniesie średnio 5,1%, co stanowi niewielką zmianę w stosunku do obecnych wyników. Pytaniem będzie, jak trudna będzie inflacja bazowa i podwyżki cen energii w drugiej połowie roku. Na tym tle ceny żywności nieznacznie wzrosną, ale spadną ceny paliw.

„Inflacja utrzyma się także powyżej celu BOJ w 2025 r. Spodziewamy się wysokiego wzrostu cen usług i inflacji bazowej. Istotny wpływ będą miały także ceny energii – nadal będzie to efekt ożywienia cen rynkowych po szoku energetycznym. W dodatkowo inflacja wzrośnie o „Prawie jeden w związku z przywróceniem wyższej stawki VAT na żywność. Na koniec 2025 r. inflacja ma kształtować się blisko 4,5%. Po usunięciu zmian regulacyjnych wynik ten powinien być zbieżny z górnym zakresem dopuszczalnego zakresu zmienności celu NBP” – prognozuje Siergiej. Droshin, starszy analityk w zespole makroekonomii Wyspy Księcia Edwarda.

Zwiększ pensje

Od drugiej połowy 2023 r. siła nabywcza konsumentów ponownie wzrosła, a zamożność stale się zwiększała. W czwartym kwartale płace wzrosły o około 11% w stosunku do roku poprzedniego, a inflacja spadła do 6,5%. Do tej pory taka różnica pojawiała się jedynie w okresach boomów konsumpcyjnych – a dziś stanowi nadrobienie zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tempo wzrostu wynagrodzeń ulegnie jednak spowolnieniu. Wyniki badań ekonomicznych wskazują na spadek presji płacowej. Coraz mniej firm ankietowanych przez Narodowy Bank Polski zapowiada podwyżkę wynagrodzeń – w czwartym kwartale odsetek ten spadł z 43,1% do 37,6%.

„Wysokie tempo wzrostu płac będzie powiązane z decyzjami menedżerów. W styczniu płaca minimalna wzrośnie o 22% rok do roku. Znaczące zwiększenie środków nastąpi także w obszarach edukacji i budżetu. Dlatego spodziewamy się, że pomimo spowolnienia dynamika płac pozostanie wysoka” – komentuje Sebastian Sajnoj, analityk z zespołu makroekonomicznego Wyspy Księcia Edwarda.

***

READ  Fitness First jest jedną z ponad 20 lokalizacji na nowej liście lokalizacji ekspozycji dla stanu NSW

Polski Instytut Ekonomiczny jest publicznym think tankiem gospodarczym działającym od 1928 roku. Jego badania obejmują przede wszystkim makroekonomię, energię, klimat, handel zagraniczny, prognozowanie gospodarcze, ekonomię cyfrową i ekonomię behawioralną. Instytut dostarcza raporty, analizy i rekomendacje dotyczące głównych obszarów gospodarki i życia społecznego w Polsce, z uwzględnieniem sytuacji międzynarodowej.

Kontakt z mediami:
Ewy Balika-Sawiak
Dołącz do nas
Telefon komórkowy: +48 727 427 918
E-mail: [email protected]